<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Apr 13, 2015

Young MÜSIAD: “Elke vernieuwing begint met ondernemen”

In de korte tijd dat Young MÜSIAD opgericht is met als doel jongeren een kans te geven om zich te ontwikkelen beginnen zich nu de vruchten daarvan af te werpen. De jongeren hebben ervoor gezorgd dat de CEO van Turkish Airlines naar Den Haag kwam om een conferentie te geven.

Lees hier het bericht van Young MÜSIAD over de conferentie:

In de afgelopen dagen heeft Young MÜSIAD Netherlands de conferentie ‘Widen Your Vision With Temel Kotil’ georganiseerd in World Trade Center The Hague. De gasten hebben veel belangstelling getoond voor de conferentie, de opkomst was zeer hoog. De dagvoorzitters Rabia Alkılıç en Adnan Bekdur, beiden bestuursleden, hebben de avond in goede banen geleid. Asiye Gedik, voorzitter van Young MÜSIAD Netherlands heeft tijdens haar toespraak haar dankbetuigingen gegeven aan de gastsprekers: “Het is een eer geweest om dhr. Temel Kotil, CEO van Turkish Airlines en dhr. Sami Özey, schrijver en presentator, te mogen verwelkomen voor onze eerste activiteit.”

Bij de viering van de 50-jarige arbeidsmigratie in Nederland is de rol van Turkish Airlines onmiskenbaar geweest en dit is ook benadrukt door mw. Gedik. Daarnaast werd er de nadruk gelegd op verschillende projecten en activiteiten van Young MÜSIAD Netherlands met betrekking tot het ondernemen.

web238fwqgfvre

Ali Bekdur, voorzitter van MÜSIAD Netherlands, heeft de waarde van jonge ondernemers voor MÜSIAD Netherlands benadrukt. Met dit idee is ook Young MÜSIAD Netherlands opgericht. Daarnaast heeft hij aangegeven hoe belangrijk het is om ruimte te creëren voor de jongeren om te ontwikkelen.
Sami Özey, schrijver en presentator, heeft de missie van MÜSIAD besproken. Hij gaf aan dat de manier van uitnodigen voor dit programma op een speciale manier is verlopen, namelijk dat de voorzitter Asiye Gedik hem een bericht heeft gestuurd tijdens zijn televisieprogramma ‘Hayat Sohbetleri’. Dit heeft hij toen voorgelezen aan dhr. Kotil, ze zijn daaropvolgend naar Nederland gekomen voor de conferentie.

web237rwcrhv

Prof.dr. Temel Kotil heeft aangegeven dat Turkish Airlines duidelijk een groeicurve heeft doorgemaakt. De gasten kregen een inspirerende presentatie over de ontwikkelingen binnen Turkish Airlines. Daarnaast kwam de vooruitgang in de carrière en het belang van het maken van goede keuzes naar voren binnen het leven van dhr. Kotil. Hij heeft het belang van doorzettingsvermogen en blijven studeren aangegeven door voorbeelden te geven uit zijn studententijd met een beurs in Amerika. Het is belangrijk om eerst te zaaien, zodat later de vruchten geplukt kunnen worden. Na zijn inspirerende toespraak hebben de dagvoorzitters een interview gehouden met de gastsprekers, waarna het publiek de gelegenheid kreeg voor verdere vragen.

web273f1weqvf

Dhr. Togan Oral, Consul- Generaal van Turkije in Rotterdam, heeft aangegeven dat sommige jongeren terug naar Turkije willen en dat het juist beter is om hier te blijven om een eigen thuisbasis te creëren. Dhr. Kotil heeft het belang van vestigen in verschillende landen benadrukt en aangegeven dat we wereldburgers zijn. Daarbij staat het geluk van de jongeren voorop met idealen voor hun eigen baan. De avond werd gesloten met plaquettes en uitreiking van bloemen aan beide gastsprekers en onze golden sponsors HelalFood en Harrisons Baklava. Daarbij werden er ook bloemen uitgereikt aan de Turkse Consul-Generaal, de heer Togan Oral en Hoofd Economie van de Nederlandse Ambassade in Turkije, de heer Jeroen Kelderhuis. GoodieBags ontbraken niet bij de afsluiting met de mogelijkheid tot netwerken en het maken van foto’s voor onze speciale spandoek van de avond.

web237r72veqv

web47r713wvfs

Elke vernieuwing begint met ondernemen en daar zorgt Young MÜSIAD Netherlands voor. Blijf Young MÜSIAD Netherlands volgen!

Young MÜSIAD Netherlands

Apr 13, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...