<< Terug naar home | Highlights

Posted by Turkse Media
Apr 09, 2015

Armeense kwestie wordt gebruikt voor eigen politiek gewin

Politieke beweging DENK reageert op de aangenomen motie waar de Armeense kwestie indirect als genocide wordt bestempeld. De motie was ingediend door het Christenbroederschap (CDA, SGP, CU) en PVV.

Lees hier de reactie van DENK:

De jaarlijks terugkerende moties die zijn ingediend door het Christenbroederschap (CDA, SGP, CU) en PVV zorgen er voor dat het wantrouwen en soms zelfs de haat tussen Armeense Nederlanders en Turkse Nederlanders alleen maar wordt versterkt. Het gaat deze partijen niet om waarheidsvinding wat er zich precies heeft afgespeeld in 1915 in Anatolië, maar om het verkrijgen van stemmen. Daarom heeft DENK tegen deze moties gestemd waarin indirect wordt gevraagd de Armeense kwestie als genocide te erkennen.

Kamerlid Tunahan Kuzu: “Laat er geen misverstand over bestaan dat wij alle slachtoffers betreuren en medeleven betuigen aan de nakomelingen daarvan. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog hebben zich niet alleen op het Europese continent, maar ook vlak daarbuiten in Anatolië, verschrikkelijke gebeurtenissen voltrokken waarbij veel mensen aan beide zijden zijn omgekomen. Maar iets wat zich 100 jaar geleden ruim 4000 km van Nederland heeft afgespeeld kan niet op deze manier worden opgelost in de Tweede Kamer.

De indieners van deze moties over de Armeense kwestie zorgen ervoor dat gemeenschappen die nu naast elkaar en met elkaar vreedzaam samenleven, uit elkaar worden gedreven. Zij gebruiken deze kwestie voor hun eigen politiek gewin.

Wat er moet gebeuren is verzoening en toenadering tot elkaar en geen enkele motie draagt daar aan bij. Wij moeten gezamenlijk bouwen aan een verdraagzame samenleving. Kennis van elkaars geschiedenis en achtergrond is daarbij cruciaal. De erkenning van deze betreurenswaardige historische gebeurtenis zal door een onafhankelijke commissie bestaande uit historici en juristen moeten worden uitgezocht. Pas dan kan de politiek daar een oordeel over vellen.”

De stemverklaring van DENK werd een paar maal onderbroken door Kamervoorzitter Van Miltenburg (VVD) en fractievoorzitter Zijlstra (VVD). Kuzu: “Jammer, ze hoeven het niet met ons eens te zijn, maar je moet er als volksvertegenwoordiger toch op kunnen vertrouwen dat je je verklaring mag afleggen zonder onderbrekingen.”

Foto: Turksemedia.nl

Apr 09, 2015
Loading posts...