<< Terug naar home | Economie

Posted by Turkse Media
Apr 09, 2015

Begrotingstekort Turkije lager dan 22 EU-landen

“Turkije zit in een betere positie dan 22 EU-lidstaten als het gaat om het begrotingstekort en de overheidsschuld”, vertelt de Turkse minister van Europese Zaken Volkan Bozkır tijdens de 34e bijeenkomst van de EU-Turkije Gemengd Raadgevend Comité in Brussel.

“We baseren dit op de zogeheten criteria van Maastricht”, voegt de Turkse minister aan zijn woorden toe.

Volgens de convergentiecriteria van het verdrag van Maastricht zijn er vijf eisen waar Europese landen aan moeten voldoen om de euro als munt in te voeren. Zo mag de nationale staatsschuld niet meer dan 60 procent van het bruto binnenlands product (BBP) bedragen en moet de nationale begrotingstekort op of onder de 3 procent van het bruto binnenlands product blijven.

Bozkır vertelt ook in welk stadium de onderhandelingen zijn met betrekking tot toetreding van Turkije tot de Europese Unie: “Hoewel er slechts in de afgelopen vier jaar maar één hoofdstuk is geopend in het toetredingsproces is Turkije vastbesloten om door te gaan met hervormingen.”

Bozkır vertelt dat als sommige politieke obstakels worden verwijderd, Turkije klaarstaat om 28 van de 34 hoofdstukken te openen, de reeds geopende 14 hoofdstukken te sluiten en bereid is om binnen twee jaar onderhandelingen over alle onderwerpen af te ronden.

Van de 35 hoofdstukken zijn er op dit moment 14 hoofdstukken geopend, 17 geblokkeerd en is er over vier hoofdstukken nog niet gesproken.

 

© Turksemedia.nl | AA – BRUSSEL

 

Apr 09, 2015
Loading posts...