<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
May 02, 2020

Bestuur DENK valt, adviesbureau start onderzoek

De penningmeester van het bestuur van DENK heeft per direct zijn zetel ter beschikking gesteld. Hierdoor zijn Selçuk Öztürk en Zahir Rana op dit moment nog de enige twee overgebleven leden van het bestuur.

Volgens de statuten van DENK moet het bestuur echter bestaan uit een oneven aantal, van tenminste drie, leden. Het bestuur mag door dit feit geen besluiten nemen en het financiële verplichtingen aangaan tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

“Dit betekent dat er zo snel mogelijk een algemene ledenvergadering moet worden georganiseerd om een nieuw (interim) bestuur te kiezen”, laat de politieke partij weten.

Eerder waren de bestuursleden Gladys Albitrouw en Hanane Bittich die gehoor gaven aan de oproep van de fractievoorzitters, de jongerenbeweging en de raad van advies (partijraad) van DENK.

Onafhankelijk onderzoek

Adviesbureau Berenschot uit Utrecht heeft de opdracht gekregen een breed en onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de ontstane situatie binnen DENK. Prof. Tom Zwart heeft eerder al tot zo’n onderzoek geadviseerd.

Om zoveel mogelijk leden invloed te geven op het onderzoek en daarmee de onpartijdigheid te waarborgen, kunnen jullie zelf ook vragen voor het bureau formuleren.

“Berenschot is na een quick scan als beste uit de bus gekomen en gaat vanaf vandaag aan de slag. Het is vanzelfsprekend essentieel dat het geheel onafhankelijk wordt uitgevoerd en de inschakeling door een gerenommeerd bureau als Berenschot biedt op zichzelf daartoe al de garantie.”

Leden van DENK hebben vanaf zaterdag een week de tijd invloed uit te oefenen op datgene wat Berenschot precies gaat onderzoeken, meldt DENK. Daartoe kunnen vragen worden ingestuurd naar het secretariaat van beweging DENK.

Prof. Zwart zal samen met Berenschot de vragen rubriceren en onderdeel laten uitmaken van de definitieve, door hem te formuleren onderzoeksopdracht. Het bureau zal zoveel voortvarendheid betrachten, dat het de uitkomsten op de ledenvergadering van 6 juni kan presenteren.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | Gepubliceerd: 02-05-2020

May 02, 2020
Loading posts...