<< Terug naar home | Algemeen

Posted by Turkse Media
Jun 21, 2019

Centraal-Aziatische landen bijeen voor wereldwijde consensus

Centraal-Aziatische landen zijn maandag in de hoofdstad van Tadzjikistan, Doesjanbe, bijeengekomen voor de topconferentie CICA (Conference on Interaction and Confidence Building in Asia) voor interactie en vertrouwenwekkende maatregelen in Azië. Het forum wordt als een grote stap gezien in de richting van wereldwijde consensus.

Aziatische landen hebben van oudsher te maken met veel onopgeloste en controversiële kwesties, die vaak tot conflictsituaties leiden. De bijeenkomst bood de Centraal-Aziatische landen gelegenheid voor constructieve dialogen, het uitwisselen van gedachten en het ontwikkelen van ideeën over de versterking van de veiligheid en de ontwikkeling van de regio.

Momenteel zijn 27 staten lid van de CICA, die is opgezet door eerste president van de Republiek Kazachstan, Nursultan Nazarbayev, en gezien wordt als een succesvol idee.

Met name de laatste jaren is het risico gestegen als gevolg van de toenemende belangstelling voor deze regio onder de economische en militaire grootmachten van de wereld. In een dergelijke situatie is de organisatie van een dialoogplatform voor ontmoetingen met het oog op preventieve diplomatie onontbeerlijk, wordt gemeld.

De discussie over urgente onderwerpen verloopt stapsgewijs: eerst lossen de staten kleine geschillen op, waardoor er verbinding tot stand komt en goede relaties worden opgebouwd. Deze tactiek wordt als vrij effectief gezien.

Aan de onderhandelingstafel van de CICA kwamen voorheen onverzoenlijke tegenstanders bijeen en maakten afspraken waarmee ze hun intentie toonden om een samenwerking tot stand te brengen ter bevordering van de stabiliteit en veiligheid in de Aziatische regio.

Centraal-Azië

CICA is in feite geen machtige organisatie die in staat is om alle gerezen problemen of lang bestaande conflicten op te lossen, laat een expert weten. “Het gaat meer om bemiddeling en het tot stand brengen van samenwerking tussen partijen met een tegengestelde mening.”

De bijeenkomst schept hiervoor gunstige omstandigheden en coördineert acties ter versterking van gemeenschappelijke uitgangspunten ten aanzien van de onaanvaardbaarheid van machtspolitiek alsmede de opgave om de veiligheid in de regio te versterken en bedreigingen zoals drugshandel, illegale migratie, wapen- en mensensmokkel tegen te gaan.

Juist in deze kwesties zijn de landen solidair met elkaar en wordt daarop de nadruk gelegd. Op elke CICA-top hebben de lidstaten de mogelijkheid om hun ervaringen op het gebied van wetshandhaving en douanediensten te delen. Dit geldt ook voor de bestrijding van economische en cybercriminaliteit.

De activiteiten van de topconferentie zijn in eerste instantie gericht op het opbouwen van een ondeelbare, allesomvattende veiligheidsarchitectuur in de regio op basis van een gelijkwaardige samenwerking. Beslissingen worden alleen genomen met instemming van alle leden, zonder ook maar één partij te benadelen, om geen nieuwe conflicten en “wrijvingen” in de relaties te laten ontstaan.

Bovendien is het bemoedigend dat het samenwerkingsgebied van de landen elk jaar groter wordt. Zo bespreekt de huidige top kwesties met betrekking tot IT-technologieën, energie-efficiëntie, ontwikkeling van de infrastructuur, financiële sector, landbouw, kleine en middelgrote ondernemingen evenals belangrijke onderwerpen op het gebied van gezondheidzorg, onderwijs, energie, milieu en veiligheid.

“In het algemeen is de politieke dialoog beslist een van de belangrijkste en meest effectieve systemen ter wereld voor het regelen van interstatelijke betrekkingen, het bereiken van compromissen en wederzijds begrip, zelfs bij de meest acute en principiële problematische kwesties. Daarom is het creëren van zo veel mogelijk soortgelijke fora als de CICA een grote stap in de richting van een wereldwijde consensus.”

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | Gepubliceerd: 21-06-2019

Jun 21, 2019
Loading posts...