<< Terug naar home | Interviews

Posted by Turkse Media
Jun 09, 2017

D66: Zero tolerance tegen discriminatie in Amsterdam

In de horeca is discriminatie al jaren een hardnekkig probleem: als Amsterdammer met Marokkaanse of Turkse roots wordt je geweigerd aan de deur vanwege je ‘sportschoenen’. Terwijl al je blonde vrienden binnen op hun gympen staan te dansen. Ook op de arbeidsmarkt blijft discriminatie voorkomen. Jongeren met een migratieachtergrond lopen soms wel drie keer zoveel kans werkloos te blijven dan jongeren zonder migratieachtergrond. Wat D66 betreft onacceptabel. De partij stelt vandaag voor om de succesvolle aanpak tegen discriminatie met mystery guests uit te breiden.

Mystery guests inzetten daar waar nodig

Bewustwording door de inzet van mystery guests in de horeca werkt: bij vijf van de dertig bedrijven die bij de eerste controle de mist in gingen, zijn later nog een keer gecontroleerd en hadden toen wel een eerlijk en duidelijk deurbeleid. D66 wil deze aanpak daarom uitbreiden en ook mystery guests inzetten om discriminatie op de arbeidsmarkt en in andere branches tegen te gaan. Onlangs bleek uit onderzoek van Doetank PEER dat discriminatie in de uitzendbranche nog veel voorkomt. Er werden zelfs verzoeken van klanten ingewilligd om alleen maar blank personeel te leveren. D66-raadslid Ariella Verheul: “Discriminatie gaat lijnrecht in tegen de vrije stad waar we zo trots op zijn. Waar iedereen kan zijn wie die is. D66 vindt dat we als stad alles op alles moeten zetten om discriminatie tegen te gaan. In de horeca, op de arbeidsmarkt en op straat.”

Druk organisaties en bedrijven met de neus op de feiten

D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig: “Dat dit in Amsterdam voorkomt vind ik beschamend. Hier zijn we allemaal eerst en vooral Amsterdammers. Dat betekent zero tolerance tegen discriminatie. Zet mystery guests in op zoveel mogelijk plekken waar discriminatie voorkomt. Druk organisaties en bedrijven met de neus op de feiten. Laat zien dat in Amsterdam zero tolerance geldt tegen discriminatie.” D66 wil dat mystery guests in meer branches worden ingezet, de verantwoordelijke organisaties en bedrijven worden aangesproken, handvatten voor verbetering worden meegegeven en de gemeente desnoods met sancties komt.

Dit is een origineel bericht van D66

Jun 09, 2017
Loading posts...