<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Mar 13, 2017

DENK en RMMN: verkeerde indruk gewekt, geen druk DENK stemmen

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) heeft vastgesteld dat in de media ten onrechte de indruk is gewekt dat leden en politici van DENK moskeebesturen en moskeebezoekers onder druk hebben gezet om voor DENK te kiezen. Dat heeft het RMMN nooit bedoeld, is schriftelijk verklaard door de beide partijen.

De RMMN heeft wel enkele signalen ontvangen van moslims die een sfeer ervaren waarin ze niet vrijuit kunnen aangeven dat ze kritiek hebben op DENK omdat andere moslims dat niet toelaten.

“De RMMN en DENK hebben een constructief gesprek gehad met elkaar waarin kritiek en zorgen zijn gedeeld. DENK vindt het belangrijk dat alle moslims zelfstandig een keuze maken op wie ze willen stemmen.”

De RMMN en DENK vinden dat afkomst of religieuze identiteit niet automatische iemands stem hoeft te bepalen. “DENK staat er voor dat een ieder de ruimte krijgt om zijn of haar mening te uiten en roept iedereen op, ongeacht de politieke voorkeur, om elkaar met respect te behandelen.”

De RMMN steunt de thema’s van DENK zoals het aanpakken van racisme en discriminatie en het beschermen van de godsdienstvrijheid.

De RMMN en DENK hebben afgesproken dat ze de zorgen van de moslimgemeenschap zullen delen, waaronder men zich vrij moet voelen om te kiezen voor een politieke partij en daar aandacht voor te hebben. DENK erkent dat de RMMN politiek onafhankelijk is.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | TMC | Gepubliceerd: 13-03-2017

Mar 13, 2017
blog comments powered by Disqus
Loading posts...