<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Jul 25, 2017

DENK en Sylvana Simons komen tot overeenstemming

DENK en Sylvana Simons zien, in goed overleg, af van een verdere procedure.

Simons zal de schadevergoeding, welke door de rechter aan haar was toegewezen, niet innen.
De toewijzing vond namelijk plaats zonder dat zij daartoe een verzoek had ingediend. DENK zal ook niet in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter.

DENK en Simons willen deze periode graag afsluiten en zich verder richten op de toekomst. Derhalve kwamen beide partijen overeen om in deze geen verdere uitlatingen te doen.

Jul 25, 2017
blog comments powered by Disqus
Loading posts...