<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
May 21, 2020

DENK lanceert meldpunt tegen etnisch profileren overheidsinstanties

DENK heeft een meldpunt ingesteld waar gevallen van etnisch profileren door overheidsinstanties gemeld kan worden, laat de politieke beweging in een verklaring weten.

DENK wil daarmee onder meer de meldingsbereidheid van misstanden verhogen en het melden van etnisch profileren en discriminatie door de overheid toegankelijker maken.

“De Belastingdienst, de politie, het UWV en andere overheidsinstanties blijken schuldig te zijn aan etnisch profileren en discriminatie. Om een steviger signaal af te geven richting deze instanties stelt DENK het Meldpunt Etnisch Profileren Overheidsinstanties”, verklaart DENK.

DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan zal alle meldingen persoonlijk aan de minister(s) overhandigen ter behandeling. “Ik doe een oproep aan iedereen, die te maken heeft gehad met etnisch profileren of discriminatie door een overheidsinstantie, dit te melden. Een krachtig signaal vanuit de samenleving zal de overheid sneller doen bewegen om institutionele vooringenomenheid de kop in te drukken.”

Aangifte tegen de Belastingdienst

Deze week heeft het ministerie van Financiën aangifte gedaan tegen de Belastingdienst vanwege mogelijke misdrijven in de toeslagenaffaire. De dienst wordt verdacht van afpersing en beroepsmatige discriminatie door onderzoek uit te voeren op basis van afkomst. Op afpersing oftewel “knevelarij” staat een gevangenis straf van maximaal zes jaar en op discriminatie een celstraf van ten hoogste zes maanden.

“Ondanks dat dit probleem door DENK al jaren wordt benoemd en geagendeerd werd er altijd ontkent. Etnisch profileren en discriminatie door overheidsinstanties zou niet voorkomen.”

“Er is binnen de overheid sprake van institutionele vooringenomenheid, etnisch profileren, discriminatie en racisme. Dat is onacceptabel en in strijd met onze grondwet. Het kan niet zo zijn dat de overheid onze grondwet aan haar laars lapt”, aldus Azarkan.

Vooringenomenheid

DENK onderstreept dat de Belastingdienst, de politie, het UWV en andere overheidsinstanties na jarenlange onderzoek schuldig blijken te zijn aan discriminatie “Het komt zelfs voor in alle lagen van de overheid”, aldus de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. Ook de commissie-Donner, die onderzoek heeft gedaan naar de toeslagenaffaire, concludeerde dat er bij de Belastingdienst sprake was van ‘institutionele vooringenomenheid’”, aldus DENK die voor meldingen verwijst naar de eigen website.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | Gepubliceerd: 21-05-2020

May 21, 2020
Loading posts...