<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Jul 14, 2016

DENK: Waarom geen monument voor Srebrenica in Nederland?

Maandag is in Den Haag een van de meest tragische en gruwelijke gebeurtenissen uit de naoorlogse geschiedenis van Europa herdacht: de val van Srebrenica. Tijdens dit drama werden 8.372 Bosnische mannen en jongens met voorbedachten rade op een gruwelijke wijze door de Servische troepen van generaal Ratko Mladić vermoord.

Politieke beweging DENK vindt dat er meer bewustwording moet worden gecreëerd over Srebrenica, waarvoor een vijf puntenplan is gelanceerd door de politieke partij.

“Nederland leverde destijds een bijdrage aan de VN-vredesoperatie en was door vertegenwoordiging van het bataljon Dutchbat belast met het beschermen van de enclave en de bewoners. Jammerlijk faalde deze Nederlandse missie waardoor Nederland het aan haar stand verplicht is blijvend aandacht te geven aan dit vreselijke drama. Daarom lanceert DENK een vijf puntenplan om het leed en verdriet van Bosnische Nederlanders en van Bosniërs over de hele wereld te erkennen en tegelijkertijd de Nederlandse regering aan te sporen om de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina te intensiveren”, laat DENK weten.

DENK wil dat er meer aandacht wordt gevestigd op het drama in het Nederlandse onderwijs. “Opdat dit drama ook door toekomstige generaties nooit wordt vergeten en lessen worden getrokken voor de toekomst”, stelt DENK.

“Ten tweede wil DENK een nationaal monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van Srebrenica. Nederland kent meer dan 3.000 oorlogsmonumenten, maar geen enkele ter nagedachtenis aan het vreselijke drama van Srebrenica.”

Verder pleit DENK ervoor om de Nederlandse regering het voortouw te laten nemen in het intensiveren van de politieke en economische betrekkingen met Bosnië en Herzegovina. “Zo kan Nederland een actieve bijdrage leveren aan het overdragen van kennis over het openbaar bestuur. Ook moet er gewerkt worden aan handelsbetrekkingen en zou op korte termijn al een handelsmissie georganiseerd moeten worden naar Bosnië en Herzegovina met de hoogst mogelijke afvaardiging.”

“Ten vierde verzoekt DENK de Nederlandse regering het voortouw te nemen om in internationaal verband in de Verenigde Naties het Dayton-akkoord te herzien. “Dit akkoord was altijd al bedoeld als tijdelijk en is grondig aan herziening toe, omdat het zorgt voor stroperigheid in de besluitvorming van Bosnië en Herzegovina”, vindt DENK.

Als vijfde punt zal de politieke beweging zich inspannen om de Srebrenica-resolutie, zoals aangenomen door het Europees Parlement in 2009, over te nemen in de Tweede Kamer. “Dit is van belang omdat die resolutie nu geen besluitvormend karakter heeft en alleen door middel van een uitspraak van de Tweede Kamer de uitvoering van deze resolutie zou kunnen worden afgedwongen”, aldus DENK.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden

Jul 14, 2016
Loading posts...