<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Sep 05, 2016

DENK waarschuwt belastingbetaler voor schade PowNed

Naar aanleiding van een onrechtmatige uitzending van omroep PowNed eist DENK-Kamerlid Selçuk Öztürk dat de schade die daardoor is ontstaan, door de bestuurders van Powned moet worden betaald en niet door de belastingbetaler.

Dat deed Öztürk door maandag schriftelijke vragen te stellen aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker.

Vorige week woensdag bepaalde de rechtbank in Amsterdam dat de omroep PowNed onrechtmatig heeft gehandeld door gesprekken tussen de voormalige burgemeester van Maastricht Onno Hoes en een 20-jarige mediastudent uit te zenden. Daarbij zijn beelden en geluiden gemanipuleerd. De rechtbank heeft PowNed veroordeeld tot het vergoeden van de materiële en immateriële schade die Onno Hoes heeft opgelopen.

“DENK wil dat de bestuurders van PowNed opdraaien voor deze schadevergoeding en niet de belastingbetaler”, laat de politieke beweging in een verklaring weten.

Veelpleger

DENK: “PowNed is reeds eerder veroordeeld tot het vergoeden van schade naar aanleiding van hun berichtgeving en kan dus gezien worden als veelpleger. Daarnaast kan PowNed naar alle waarschijnlijkheid een fikse claim van Onno Hoes tegemoet zien door onrechtmatig journalistiek handelen. Waar in de zorg en in de woningmarkt stemmen opgaan om bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen voor wanbeleid, draait de belastingbetaler nu op voor de blunder van deze omroep: PowNed krijgt immers 5,6 miljoen euro aan subsidie, waarvan een substantieel gedeelte straks dreigt te gaan naar een schadeclaim van Onno Hoes, die in zijn recht staat met een claim”

Belastingbetaler

De vergoeding van deze claim, welke nog precies moet worden vastgesteld, mag volgens DENK-Kamerlid Selçuk Öztürk in geen geval ten koste gaan van de belastingbetaler. Öztürk: “Dominique Weesie en zijn PowNed hebben willens en wetens een burgemeester beschadigd, want de rechter stelt dat de uitzending van de door Onno Hoes gewraakte beelden geen misstanden aan het licht heeft gebracht. Door deze blunder van PowNed kan het niet zo zijn dat de belastingbetaler opdraait voor de claim. Het bestuur van PowNed moet dan ook persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade die Onno Hoes heeft opgelopen. Laat de heer Weesie maar die claim betalen en niet de belastingbetaler.”

Journalistiek

Volgens Öztürk maakt de blunder van PowNed opnieuw duidelijk dat de journalistiek er goed aan zou kunnen doen om een journalistieke eed in te voeren: “Nu is het een mooi moment voor de journalistiek om de handschoen, welke eerder ook door hoogleraar Jeroen Smit werd toegeworpen, op te pakken en een journalistieke eed in te voeren. Het bestuurlijke falen bij PowNed maakt duidelijk dat er geen breed gedragen consensus is over de journalistieke werkwijze, terwijl dat juist zou kunnen bijdragen aan het voorkomen van de volgende schadeclaim aan een publieke omroep waar uiteindelijk de belastingbetaler voor opdraait.”

Vragen van het lid Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat PowNed Onno Hoes een schadevergoeding moet betalen

  1. Bent u bekend met het bericht ‘PowNed moet Onno Hoes schadevergoeding betalen’?[1]
  2. Wat vindt u ervan dat een publieke omroep met belastinggeld een onrechtmatige daad heeft begaan?
  3. Wat vindt u ervan dat een politicus op een dergelijke wijze door PowNed is beschadigd?
  4. Zal PowNed de schadevergoeding met belastinggeld gaan betalen of is de omroep voor processen en schadeclaims verzekerd?
  5. Hoeveel heeft het proces tussen PowNed en Hoes de Nederlandse belastingbetaler gekost?
  6. Kunt u aangeven, gezien het feit dat PowNed eerder is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding[2], of de omroep PowNed onder de definitie van een veelpleger zou kunnen vallen?
  7. Kunt u aangeven of PowNed met het begaan van deze onrechtmatige daden beleidsregels en/of protocollen heeft overtreden? Zo ja, welke en welke gevolgen kunnen hieruit worden getrokken? Zo nee, waarom niet?
  8. Vindt u dat er bij PowNed sprake is van een onverantwoordelijk bestuur? Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u bereid om de bestuurders van PowNed persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de materiële en immateriële schade die Hoes heeft ondervonden als gevolg van de onrechtmatige daad van PowNed en daarmee te bewerkstelligen dat er geen belastinggeld wordt benut voor de schadevergoeding?
  10. Bent u bereid om de schadeclaim in te houden op de salarissen van Dominique Weesie en Rutger Castricum? Zo nee, waarom niet?

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden

Sep 05, 2016
Loading posts...