<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Dec 07, 2016

DENK waarschuwt Nederland na verwerping lange-arm motie

Was het de nieuwe politieke partij DENK die ongegrond werd beschuldigd de lange arm van Ankara te zijn, blijkt nu juist dat de Tweede Kamer geen tegenwerking toont voor lange armen van buitenlandse mogendheden.

“Kamer gedoogt PVV-lange arm met xenofobisch rookgordijn”, reageert DENK op de verworpen motie die dinsdag door de nieuwe politieke partij was ingediend. DENK wilde dat er een einde kwam aan de buitenlandse financiering van politieke partijen in Nederland. VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en VNL stemden tegen het verbod op deze buitenlandse financiële geldstromen.

Volgens DENK-Kamerlid Selçuk Öztürk, de indiener van de motie, houden deze partijen er een dubbele maat op na. “Als het gaat om buitenlandse financiering van islamitische gebedshuizen wordt de minister bijna maandelijks naar de Kamer geroepen, maar buitenlandse beïnvloeding van partijen in het parlement, het centrum van de Nederlandse macht, wordt gewoon gedoogd.”

“Met een soort xenofobisch rookgordijn lijken sommige partijen de aandacht af te willen leiden van de werkelijke lange arm, de PVV, door zich bijvoorbeeld te richten op de dubbele nationaliteit van onze voorzitter, door constant islamitische gebedshuizen onder de loep te leggen of door de positie van Tunahan Kuzu in de commissie Stiekem ter discussie te stellen op basis van zijn afkomst.”

Öztürk waarschuwt Nederland: “Het moge duidelijk wat de lange arm in het parlement van de PVV van Wilders betreft. Deze partij kreeg, als we het financieel verslag over 2015 van de partij erop naslaan, € 108.244 aan giften van het David Horowitz Freedom Centre.”

“Aan de voorman van deze conservatieve denktank uit de Verenigde Staten, David Horowitz, worden uitingen als ‘Palestijnen zijn moreel ziek’ en ‘de islam is een religie van haat’ toegeschreven. Niet voor niets wordt Horowitz door het Southern Poverty Law Centre omschreven als de ‘godfather van de moderne anti moslim beweging’”, reageert DENK.

“Het is evident dat een conservatieve en discriminatoire belangengroep uit het buitenland niet voor niets overgaat tot het geven van giften aan een Nederlandse partij. Vertegenwoordigers in het parlement richten zich dus liever op andere zaken, dan op mogelijke buitenlandse beïnvloeding van de in sommige peilingen grootste Nederlandse partij”, aldus DENK.

Farid Azarkan van DENK reageert ook teleurgesteld. “Vandaag werd pijnlijk duidelijk hoe hypocriet de PVV, VVD en CDA zijn.”

De nieuwe politieke partij heeft een video geplaatst op zijn Facebookpagina om te laten zien wie er allemaal tegen hebben gestemd en voor buitenlandse financiering is van Nederlandse politieke partijen. “Wij willen laten zien aan de mensen thuis hoe er gestemd wordt in de Tweede Kamer.”

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | Gepubliceerd: 07-12-2016

Dec 07, 2016
blog comments powered by Disqus
Loading posts...