<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Dec 04, 2018

DENK: Wijzigen wet is pesten van mensen met migrantenachtergrond

De in 2014 gewijzigde Remigratiewet is onlangs heroverwogen. Naar aanleiding hiervan stelt DENK meerdere vragen aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, meldt de politieke beweging dinsdag in een verklaring.

In adviezen van die evaluatie wordt onder meer aangegeven dat de leeftijdsgrens weer verlaagd moet worden. DENK vraagt de regering waarom vrijwel alle adviezen uit het rapport worden genegeerd. “Hierdoor lijkt het er op dat de regering vooral mensen met een migratieachtergrond aan het pesten is.”

De Remigratiewet werd in 2014 op een aantal punten gewijzigd. Zo werd de eenmalige basisvoorziening afgeschaft, werd de leeftijdsgrens verhoogd van 45 naar 55 jaar en gold de wet, voor migranten die 17 jaar of jonger waren bij komst naar Nederland, niet meer.

Door deze wijzigingen is de groep die aanspraak kon maken op de remigratie voorziening, met ongeveer 40% gedaald. Hierdoor zijn de uitgaven voor de regering gestegen en zijn er zeer waarschijnlijk meer mensen die tegen hun zin in niet kunnen remigreren naar het land van herkomst.

DENK fractievoorzitter Tunahan Kuzu: “De wijzigingen in de Remigratiewet in 2014 hebben geen win-win, maar een verlies-verlies situatie gecreëerd. Wij hebben de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan ook gevraagd waarom zij mensen tegen hun zin in Nederland willen houden, als zij met een lagere uitkering liever willen verblijven in hun land van herkomst.”

Daarnaast is DENK van mening dat de regering, voor de groepen waarbij toekomstige arbeidsparticipatie minder realistisch is, de leeftijdseis moet verlagen. Een van de conclusies naar aanleiding van de evaluatie was ook om de leeftijdsgrenzen aan te passen. “Het doel van de oorspronkelijke wet zou relevant moeten zijn”, aldus de onderzoekers.

“De regering moet geen onderzoek laten uitvoeren en vervolgens niets met de adviezen gaan doen, anders heeft het geen nut om evaluatieonderzoek te doen”, aldus Tunahan Kuzu. DENK overweegt, afhankelijk van de beantwoording, moties in te dienen om de leeftijdseisen weer te verlagen.

De Remigratiewet werd in 1985 ingevoerd om mensen die, bijvoorbeeld in het kader van arbeidsmigratie, naar Nederland kwamen makkelijker terug te laten keren naar hun land van herkomst. Deze groep mensen, die een bijdrage hadden geleverd aan de Nederlandse economie, hebben in een aantal gevallen een wens tot terugkeer.

In sommige gevallen was er sprake van een lastige situatie, als gevolg van werkloosheid waardoor zij zelf hun remigratie niet konden betalen. Met de Remigratiewet was er sprake van eenmalige basisvoorziening en een structurele uitkering, welke lager was dan de geldende uitkeringen in Nederland.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | TMC | Gepubliceerd: 04-12-2018

Dec 04, 2018
Loading posts...