<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Jan 17, 2018

DENK wil einde aan graaicultuur top Nederland en dient motie in

Bij de behandeling van de Wet op de Ondernemingsraden zal DENK-Kamerlid Selçuk Öztürk minister Koolmees oproepen om maatregelen te nemen tegen de grote inkomensverschillen in Nederland. Hij vraagt de minister van Sociale Zaken in een motie om actie. “Dit soort verschillen zijn absurd.”

DENK wil een einde aan de graaicultuur en zelfverrijking van de top, zo stelt de politieke beweging in een verklaring. “Dit gaat namelijk ten koste van de werknemers met een modaal salaris.” De motie wordt ingediend om meer inzicht te krijgen in deze grote inkomensverschillen.

De inkomensverschillen moeten volgens Öztürk in ieder geval beter in beeld gebracht worden met de zogenaamde Koolmees-coëfficiënt. Deze moet het verschil weergeven tussen de hoogste inkomens en het gemiddelde inkomen. Bij AEX-bedrijven is de Koolmees-coëfficiënt nu 171. “Deze moet omlaag, want dit spoort niet met een rechtvaardige inkomensverdeling. Op dit moment gaat dat via de Gini-coëfficiënt (tussen 0 en 1), die voor de meeste mensen nog te onduidelijk is.”

Uit recent onderzoek van persbureau Bloomberg blijkt dat Nederland extreem hoge inkomensverschillen heeft in de top van het beursgenoteerde bedrijfsleven. Bij de 25 AEX-bedrijven op de beurs is het verschil tussen het inkomen aan de top 171 keer hoger dan van bij de gemiddelde werknemer. Alleen in de VS en drie andere landen op de wereld is dit verschil groter.

De CEO van een bedrijf op de beurs verdient gemiddeld 7 miljoen euro.

Graaicultuur

Selçuk Öztürk: “Dit soort verschillen zijn absurd. Er is al jaren zelfverrijking aan de top van het bedrijfsleven. Dit is ook al jaren één van de grootste ergernissen voor veel mensen. Veel mensen moeten hard werken voor een bescheiden salaris. Aan de top lijken hele andere normen te gelden. Daar is het vaak: graaien en pakken wat je pakken kan.”

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | TMC | Gepubliceerd: 17-01-2018

Jan 17, 2018
Loading posts...