<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Nov 22, 2018

DENK wil halt toeroepen aan onmenselijke situatie in China

Naar schatting zitten meer dan een miljoen moslims vast in politieke heropvoedingskampen in het Chinese Xinjiang. Politieke beweging DENK vroeg deze week tijdens het debat over de begroting Buitenlandse Zaken de regering om, in VN-verband, draagvlak te vinden voor het per direct te sluiten van de Chinese heropvoedingskampen.

In deze kampen is sprake van fysieke en verbale mishandeling en politieke indoctrinatie. De motie van DENK omtrent het sluiten van deze Chinese kampen werd deze week door een meerderheid van de Kamer aangenomen.

DENK-fractievoorzitter Tunahan Kuzu vindt dat het “van groot belang dat zoveel mogelijk landen zich hierover uitspreken en gezamenlijk acties ondernemen tegen deze onacceptabele en misselijkmakende, mensonterende situatie”.

Uit verschillende interviews met ex-gedetineerden, satellietfoto’s en openbare informatie over aanbestedingen en vacatures is gebleken dat naar schatting een miljoen mensen vastzitten in politieke “heropvoedingskampen”. Deze kampen moeten er voor zorgen dat de moslims in Xinjiang niet in opstand komen. China houdt de Islamitische bevolking van de regio Xinjiang onder strikte controle, met moderne technieken en in ouderwetse politieke heropvoedingskampen.

“Mensen worden opgepakt omdat ze een baard hebben, een sluier dragen, halal voeding bij zich hebben of contact hebben met familie in het buitenland. Dit is onacceptabel en een pure vorm van onderdrukking wat in deze tijd absoluut niet mag en kan worden getolereerd”, aldus Tunahan Kuzu.

Het VN-Comité tegen Rassendiscriminatie riep China eerder al op om deze praktijken per direct stop te zetten. Ook in de Verenigde Staten willen enkele parlementsleden sancties uitvaardigen tegen de Chinese verantwoordelijken voor de heropvoedingskampen. China ontkent overigens dat de kampen in de provincie Xinjiang heropvoedingscentra zijn waar dat soort praktijken zouden plaatsvinden. Zij noemen het kampen voor educatie en opleiding.

De motie van DENK is met een ruime meerderheid aangenomen. SP, GroenLInks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50+, D66, VVD, CDA, CU en SGP stemden voor. De PVV en FVD stemden tegen.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | TMC | Gepubliceerd: 22-11-2018

Nov 22, 2018
Loading posts...