<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Mar 27, 2020

DENK wint opnieuw zaak bij de Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek concludeert dat het artikel van De Limburger “Militaire vakbond steunt aangifte tegen Öztürk na ‘moord’-uitspraak: ‘Hier is een grens overschreden’” van november 2019 gerectificeerd moet worden. De beoordelingsinstelling concludeert dat er journalistiek onzorgvuldig is gehandeld door de Limburger. De berichtgeving is “op een essentieel punt niet waarheidsgetrouw”.

De Limburger schreef ten onrechte dat DENK-Kamerlid Selçuk Öztürk gezegd zou hebben dat Nederlandse militairen “willens en wetens” mensen hebben vermoord, benadrukt DENK in een persbericht.

De Raad oordeelt hierover: “Het is aannemelijk dat bij de gemiddelde lezer aldus de indruk is ontstaan dat Öztürk deze woorden daadwerkelijk heeft uitgesproken, terwijl uit het verslag van het Tweede Kamerdebat over de luchtaanval blijkt dat dit niet het geval is. Hierdoor is de berichtgeving op dit punt niet waarheidsgetrouw en daarom journalistiek onzorgvuldig. Vanwege de niet waarheidsgetrouwe berichtgeving had De Limburger een passende rechtzetting behoren te publiceren, waarin zij had duidelijk moeten maken dat de berichtgeving van 7 november 2019 op dit punt niet juist was.”

Öztürk: “Meerdere malen heb ik aangegeven de Nederlandse militairen nooit te hebben beschuldigd. In bijna alle media uitingen werd gedaan of ik deze beschuldigingen had geuit, terwijl dit niet het geval was. Daarom ben ik blij dat de Raad met een vernietigend oordeel komt waarin duidelijk wordt dat ik onze militairen nooit heb beschuldigd.”

De Limburger zal de conclusie van de Raad binnenkort ook publiceren. “Helaas waren er ook meerdere media-instellingen die deze onzorgvuldigheid klakkeloos overnamen. Ik roep die media op om dit onjuiste handelen op enige wijze recht te zetten.”

De Raad geeft in haar beoordeling aan dat Öztürk niet de militairen maar de regering c.q. de betreffende minister verantwoordelijk heeft willen stellen. Het debat wordt immers gevoerd met de minister. De Limburger wordt ook verweten de klacht niet op een zorgvuldige wijze te hebben afgehandeld. Volgens de beoordeling van de Raad had de De Limburger-hoofdredacteur Bjorn Oostra uitgebreider op de bezwaren in moeten gaan, zodat partijen wellicht tot elkaar hadden kunnen komen.

NRC eerder ook onzorgvuldig

In 2017 won DENK ook een zaak bij de Raad voor de Journalistiek. Toen handelde NRC-journalist Joep Dohmen volgens de Raad onjuist en onzorgvuldig, aldus DENK.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | Gepubliceerd: 27-03-2020

Mar 27, 2020
Loading posts...