<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Sep 17, 2021

Deze zomer tientallen kinderen ontvoerd uit Nederland

Vakantie zou een feest voor kinderen moeten zijn. Dat eindigde deze zomervakantie anders voor 50 kinderen, waarvan 41 leerplichtig, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) vrijdag. Ze zijn namelijk door een van de ouders ontvoerd uit Nederland. Ook vonden ontvoeringen naar Nederland plaats.

“Dag juf, dag meester, dag klasgenoten, tot na de zomer”, is een veelvoorkomende slotzin op de laatste schooldag, “maar op vakantie gaan met je vader of moeder en dan plotseling niet meer terugkeren: het overkwam deze zomer 50 kinderen”.

Het centrum IKO meldt dat 43 kinderen onder de 13 jaar oud zijn, waarvan 9 kinderen 4 jaar of jonger. Er zijn 37 kinderen ontvoerd vanuit Nederland naar het buitenland en 13 kinderen naar Nederland. Van de 37 uit Nederland ontvoerde kinderen werden 17 kinderen naar een ander EU-land ontvoerd en 20 kinderen naar een land buiten de EU (waarvan 2 naar het Verenigd Koninkrijk).

In 60 procent van de gevallen was de moeder de ontvoerende ouder. “Opvallend deze zomer was het feit dat corona door ouders veel werd gebruikt/misbruikt om al dan niet toestemming te geven aan de ouder die met het kind op vakantie wilde gaan.”

In de zomer 2020 werden 34 kinderen ontvoerd, welk het laagste aantal sinds 5 jaar was. Dat had mede te maken met de reisbeperkingen in verband met de covid-19-pandemie.

Directeur Coşkun Çörüz vraagt aandacht voor “het feit dat goed ouderschap na scheiding niet eindigt”. “Een kind heeft recht op goed contact met beide ouders. Maak afspraken, gun elkaar vakanties met de kinderen. Gebruik vakanties niet om je kind te ontvoeren en misbruik het ouderlijk gezag niet om je kind vakanties te ontzeggen.”

Een gezaghebbende ouder heeft toestemming nodig van de andere ouder om met een minderjarig kind naar het buitenland te reizen. Het Centrum IKO heeft deze zomer “opnieuw gemerkt in de duizenden telefoontjes dat ouders elkaar daarin vaak niet respecteren”.

“Een ouder vertrekt gewoon met het kind zonder toestemming van de andere ouder. Of een ouder geeft de andere ouder toestemming voor een dagje pretpark vlak over de grens en vervolgens blijkt op sociale media dat de ouder met het kind naar een tropische bestemming is vertrokken. Of er wordt geen informatie gedeeld over de vakantielocatie waar het kind verblijft; hoe naar is het voor een ouder als je kind in Spanje op vakantie is -een land 12 keer groter dan Nederland- en je weet niet waar je kind zich bevindt.”

“Een tweede opvallend punt is dat een ouder geen toestemming voor vakantie geeft puur om de andere ouder dwars te zitten. Uitgangspunt is echter dat een kind recht heeft op omgang met beide ouders. Voor een kind hoort daarbij het leuke dingen doen met ouders, zoals vakanties.”

Als een ouder de toestemming voor een vakantie weigert, kan de andere ouder naar de rechter stappen en om vervangende toestemming van de rechter verzoeken. Als een ouder echter puur vanuit rancune de toestemming voor een vakantie weigert, zal een rechter hierin niet mee gaan en leidt dit dus tot onnodige procedures en kosten.

Het toestemmingsformulier voor reizen naar het buitenland met een minderjarige, waarbij de ene ouder de andere ouder toestemming geeft, is dus niet bedoeld om elkaar dwars te zitten en een kind een vakantie te onthouden, benadrukt Centrum IKO.

“Anderzijds zijn deze zomer dus 50 kinderen door een ouder ontvoerd. Daarvan zijn inmiddels 2 kinderen, weken later dan afgesproken, alsnog teruggekeerd. De andere 48 kinderen (nog) niet.”

“Het is zeer ingrijpend en traumatisch voor een kind en voor de achterblijvende ouder in Nederland. Die ouder heeft (juridische) procedures voor de boeg, om te trachten het kind te laten terugkeren. Echter, als een kind eenmaal de grens over is, duurt het maanden voordat een kind terugkomt. Soms jaren en soms komt een kind helemaal niet meer terug.”

Centrum IKO

Centrum Internationale Kinderontvoering biedt kosteloos actueel juridisch advies, begeleiding, voorlichting en mediation aan een ieder die in zijn persoonlijke of professionele omgeving in aanraking komt met (dreigende) internationale kinderontvoering. Op de website is een jaarverslag met een volledig overzicht van de ontwikkelingen in 2020 beschikbaar. (KLIK)

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | TMC – Foto: AA | Gepubliceerd: 17-09-2021

Sep 17, 2021
Loading posts...