<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Jun 15, 2017

Een optimistische toekomstvisie?

In het rapport Gedeelde toekomst, toekomstoriëntatie van Nederlandse (migranten) jongeren beschrijft het Kenniscentrum Integratie en Samenleving hoe jongeren in Nederland naar de toekomst kijken. Daarbij is het in het bijzonder gekeken naar jongeren met een migratieachtergrond.

Voor het rapport zijn duizend jongeren in de leeftijd van 12 en 24 jaar ondervraagd. De onderzoekers hebben geconstateerd dat jongeren met een positief oog naar hun toekomst kijken, ondanks onzekerheden op de arbeidsmarkt en nationale en internationale spanningen. Er tekent zich een nieuwe weerbare groep migrantenjongeren af. Zij stemmen hun toekomstplannen af op hun persoonlijke interesses en zijn vaker dan de vorige generatie, opgevoed door ouders die (hoog)opgeleid zijn.

Het is een lezenswaardig rapport met een heldere samenvatting. Hieronder stippen wij een aantal bevindingen aan die betrekking hebben op Turkse jongeren.

Turkse jongeren vaak last van discriminatie vanwege religie (50%), maar minder vaak dan bijvoorbeeld Marokkanen (65%).

 

De jongeren met een Turkse achtergrond laten een afwijkend beeld zien wat betreft identificatie met Nederland. Het percentage van deze groep dat aangeeft zich Nederlands te voelen is 19 procent. Dat is het

laagste van alle groepen. Van de andere jongeren met een migratieachtergrond voelt 45 procent zich Nederlander.

 

Nederlandse jongeren gaan het liefst om met mensen die dezelfde achtergrond hebben (24%). Bij Turkse jongeren is dit percentage 15%.

 

De meeste jongeren richten zich op een toekomst in Nederland. Van de Turkse jongeren geeft 13 procent aan te overwegen naar Turkije te verhuizen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn discriminatie en liefde voor Turkije.

 

De geïnterviewde Turks-Nederlandse jongeren geven aan dat er regelmatig onderling wordt gesproken over een eventuele terugkeer naar het herkomstland van hun (groot)ouders.

Turkse jongeren zijn het vaakst zeker van hun opleidingskeuze. Instemming met die keuze van hun ouders vinden zij belangrijker dan jongeren uit andere groepen. Het percentage jongeren dat aangeeft vanuit de familie ook daadwerkelijk goede ondersteuning te krijgen bij hun keuze is bij de Turks-Nederlandse respondenten het laagst van alle groepen (31%).

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden

Jun 15, 2017
blog comments powered by Disqus
Loading posts...