<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Sep 21, 2018

‘Een verdeeld volk is makkelijker te regeren’

Door bevolkingsgroepen tegen elkaar op te hitsen en laten denken dat ze vijanden van elkaar zijn, is Nederland makkelijker te regeren. Aan die verdeel-en-heerspolitiek maakt premier Mark Rutte zich ook schuldig, stelde DENK-leider Tunahan Kuzu deze week in de Tweede Kamer. “In plaats van de echte problemen aan te pakken, moeten de mensen denken dat zij elkaars probleem zijn. Want een verdeeld volk is makkelijker te regeren.”

De gevestigde politieke orde gebruikt afleidingsmanoeuvres om af te leiden van de werkelijke uitdaging waar Nederland voor staat, sprak Kuzu. “En hoe doe je dat? Simpel: je laat al die mensen die in dezelfde situatie zitten en dus dezelfde uitdagingen hebben in het leven, Henk of Ahmet en Ingrid of Fatma, denken dat ze de grootst mogelijke vijanden van elkaar zijn. Je ontwerpt schijntegenstellingen en zet mensen tegen elkaar op.”

“Mensen mogen vooral niet samenwerken en elkaar naar het leven staan zodat de kritische massa van verzet tegen de gevestigde politieke orde zich niet kan ontwikkelen. In plaats van de echte problemen aan te pakken moeten mensen denken dat zij elkaars problemen zijn. Dat is een oude Machiavelliaanse wijsheid, die Rutte helaas maar al te goed beheerst. Verdeel-en-heers politiek”, zei de DENK-leider. “Want een verdeeld volk is makkelijker te regeren.”

Het is dan ook niet voor niets dat sinds begin 2000 de gevestigde politieke orde grossiert in etnische politiek en vastgelopen integratie-denken, kondigde Kuzu aan. “Het dient een belang. Ze creëren een probleem dat ze vervolgens zelf electoraal uit kunnen buiten. Het is dan logisch dat in reactie daarop een beweging ontstaat van mensen met verschillende achtergronden, die het niet meer pikt, en zich verenigen om hun positie op te eisen in het land waar zij zijn geboren en getogen.”

En die mensen hebben het lef om tegen die lieden die tegen hen zeggen dat ze maar weg moeten gaan te zeggen: ‘Ga lekker zelf weg’. “Dat is DENK. Misschien niet altijd even politiek correct, dat geef ik toe. Maar wel het gevoel vertolkend van een groep mensen die niet werd en wordt gehoord.”

“Na het wegvallen van de verzuiling en de beëindiging van de Koude Oorlog waren er twee belangrijke verdeel-en-heersmechanismen weggevallen voor de gevestigde politieke orde. De communisten waren niet meer de gemeenschappelijke vijand”, vervolgde Kuzu zijn toespraak in de Tweede Kamer. “De samenleving was niet meer nauwgezet verdeeld tussen protestanten, katholieken, socialisten en liberalen waarbinnen alleen de elites met elkaar contact hadden.”

Het is dan ook geen wonder dat er dorstig op zoek werd gegaan naar een nieuwe gemeenschappelijk vijand, liet Kuzu weten. “Het is dan ook niet toevallig dat de discussie over integratie aanzwengelde en electoraal draagvlak kreeg in precies diezelfde tijdsperiode.”

“Vervolgens werd in dit huis een debat gevoerd over problemen met Surinamers. Er werd een debat gevoerd over het Marokkanenprobleem, over problemen met Turken, sharia-wijken, sharia-rechtbanken, die zogenoemde dreiging van alle salafisten, lange armen, haatimams, genetisch niet met elkaar kunnen samenleven, tuig en over nog zoveel meer”, somde het DENK-Kamerlid op.

“Actief, maar dan ook actief wordt een beeld neergezet van een samenleving die in vuur en vlam zou staan”, waarschuwde Kuzu. “En dat zou allemaal de schuld zijn van een groep mensen. Zondebokpolitiek. Vraagt echt niemand zich af waarom dit zo wordt opgerakeld? En wie er belang bij heeft?”, aldus Kuzu.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | TMC | Gepubliceerd: 21-09-2018

Sep 21, 2018
Loading posts...