<< Terug naar home | Highlights

Posted by Turkse Media
Oct 25, 2018

EHRM: Profeet Mohammed beledigen is geen vrije meningsuiting

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft donderdag geoordeeld dat de strafrechtelijke veroordeling van een Oostenrijkse vrouw die profeet Mohammed heeft beledigd, terecht is. Ze betichte de profeet van pedofilie en dat mag niet zomaar ‘vrijheid van meningsuiting’ worden genoemd.

De beslissing van het Europese panel van zeven rechters kwam nadat een Oostenrijkse staatsburger, geïdentificeerd als mevrouw SE, twee seminars hield in 2009, getiteld ‘Basisinformatie over de Islam’, waarin zij het huwelijk van de profeet Mohammed had belasterd.

Volgens een verklaring van de rechtbank stelde het regionale strafhof van Wenen vast dat de uitingen van SE inhielden dat Mohammed pedofiele neigingen had en veroordeelde haar in februari 2011 wegens minachtende religieuze doctrines. Ze kreeg ook een boete opgelegd van 480 euro en moest ook de kosten van de procedure betalen.

“SE ging in beroep, maar het Hof van Beroep in Wenen bevestigde in december 2011 het besluit en bevindingen van de lagere rechter. Een verzoek om vernieuwing van de procedure werd op 11 december 2013 door de Hoge Raad verworpen”, is verklaard.

Op basis van artikel 10 (vrijheid van meningsuiting) klaagde SE dat de nationale rechtbanken de inhoud van de betwiste verklaringen niet hadden beoordeeld in het kader van haar recht op vrijheid van meningsuiting.

In de uitspraak van donderdag zei het EHRM dat het “in het bijzonder aantoonde dat de nationale rechtbanken de bredere context van de verklaringen van de aanvrager uitvoerig hadden beoordeeld, zorgvuldig haar recht op vrijheid van meningsuiting hadden afgewogen met het recht van anderen om hun religieuze gevoelens te beschermen en het rechtmatige doel van het behoud van religieuze vrede in Oostenrijk”.

De rechtbank oordeelde “dat door de betwiste uitspraken te beschouwen als het overschrijden van toelaatbare grenzen van een objectief debat en ze te kwalificeren als een beledigende aanval op de profeet van de Islam, die uitspraken vooroordelen zou kunnen aanwakkeren en de religieuze vrede in gevaar zou brengen”. Dat brachten ook de nationale rechters naar voren.

De verklaring voegde ook toe dat er geen sprake was van schending van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, dat de vrijheid van meningsuiting dekt.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA – STRAATSBURG | Gepubliceerd: 25-10-2018

Oct 25, 2018
Loading posts...