<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Jul 06, 2017

Einde aan baantjescarrousel van de gevestigde orde

Benoeming bestuursfuncties bij (semi-)overheid moet transparanter

Afgelopen week werd bekend dat PvdA-staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam op 1 september toetreedt tot de raad van bestuur van de NPO.

DENK is van mening dat in dergelijke gevallen de schijn voorkomen moet worden van een partijpolitieke benoeming. Hiervoor dient Selçuk Öztürk van DENK een motie in.

In de motie wordt de regering verzocht om, naar Brits voorbeeld, een onafhankelijke commissie in het leven roepen. Deze commissie moet toezien op de benoeming van bestuurders bij de (semi-)overheid. Voor de overheid is de eindverantwoordelijkheid van de werving- en selectieproces bij een onafhankelijke waakhond gelegd. Deze commissie vertoont qua opzet grote gelijkenis met een gerechtelijk college. Zij is onafhankelijk gepositioneerd van politiek en ambtenarij en bemoeienis met de uitvoering van haar taak is verboden.

Selçuk Öztürk, mediawoordvoerder DENK, stoort zich al langer aan de huidige gang van zaken. “Tot halverwege de negentiende eeuw kwamen in Engeland alleen personen van goede komaf en met de juiste connecties in aanmerking voor een baan binnen de overheid. Het lijkt er soms op dat de gevestigde orde in Nederland, anno 2017, nog steeds elkaar baantjes begunstigen.”

DENK hoopt dat met deze maatregel de benoemingsprocedures bij de (semi-)overheid een stuk transparanter wordt. Vanavond wordt er gestemd over de motie van DENK, welke door de fractievoorzitter van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, wordt medeondertekend. Selçuk Öztürk: Ook andere politieke partijen kunnen nu laten zien dat zij voor transparante benoemingsprocedures zijn en de schijn van partijpolitieke benoemingen willen voorkomen.

 

Jul 06, 2017
blog comments powered by Disqus
Loading posts...