<< Terug naar home | Algemeen

Posted by Turkse Media
Jul 14, 2023

Europa belooft concrete strijd tegen Islamofobie middels nieuwe coördinator

De Europese Unie (EU) heeft concrete plannen om Islamofobie te bestrijden, liet Marion Lalisse, de nieuwe EU-coördinator voor de bestrijding van moslimhaat, deze week op een persconferentie in Brussel weten.

Ze benadrukte dat de moslimgemeenschap in Europa de grootste religieuze minderheid is, met uiteenlopende aantallen, percentages en afkomsten tussen EU-lidstaten.

“Het belangrijkste punt is echter dat de moslimgemeenschap in de EU een integraal onderdeel is van onze samenleving”, benadrukte Lalisse. “We stelden voor om een document op te stellen en de haat tegen moslims in kaart te brengen.”

Op vragen naar de concrete plannen en daarbij verwijzend naar de koranverbrandingsincidenten in Zweden, reageerde de nieuwe EU-coördinator dat “ten eerste, we beleid zullen mainstreamen om moslimhaat te bestrijden in verschillende sectoren zoals onderwijs, veiligheid, migratie en veel werkgelegenheidsgebieden”.

Ook zal dialoog worden onderhouden met verschillende instellingen, het maatschappelijk middenveld, actoren, burgers en internationale organisaties. “We zullen op feiten gebaseerd beleid voeren en burgers en instellingen bewuster maken van het fenomeen Islamofobie”, aldus Lalisse.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 14-07-2023

Jul 14, 2023
Loading posts...