<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
May 15, 2015

Gratis Openbaar Vervoer voor minima in Schiedam

De PvdA-fractie feliciteert het Schiedamse college, met name de wethouders Stam (sociale zaken) en Houtkamp (verkeer), met de start van gratis OV voor minima op 1 juli aanstaande.

Mensen die tot 110 procent van het minimuminkomen verdienen kunnen vanaf 1 juni gratis reizen met de tram, metro en bus van de RET in de stad.

Daarmee wordt een belangrijke verkiezingsbelofte van de PvdA Schiedam ingelost door de coalitie van D66, PvdA, SP, VVD en CDA. Tijdens de vorming van deze coalitie in 2014 zijn deze partijen het eens geworden over deze maatregel.

Gratis OV betekent voor minima dat er minder belemmeringen zijn om deel te nemen aan de maatschappij. Voor een bezoek aan o.a. vrienden of familie, evenementen, winkels, bibliotheek of museum is de reis straks geen financiële drempel meer. Deze Schiedammers worden in staat gesteld makkelijker volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

Ook valt een groot deel van de reiskosten voor deze Schiedammers weg, waardoor ze een financieel steuntje in de rug krijgen.

Mensen die geen brief krijgen van de gemeente kunnen vanaf juni zelf een aanvraag indienen bij de gemeente.

May 15, 2015
Loading posts...