<< Terug naar home | Economie

Posted by Turkse Media
Apr 26, 2015

Grote economische schade door ICT-fraude

“De inzet van ICT om fraude nu én in de toekomst beter te voorkomen en te detecteren is belangrijk. Fraude kent geen grenzen. Daarom is het belangrijk dat er bij de bestrijding van fraude internationaal wordt samengewerkt,” aldus minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie tijdens de conferentie ‘Fraude loont… nog steeds’ die op 24 april plaatsvond.

Presentatie onderzoeksrapport
Tijdens de conferentie werd het onderzoeksrapport ‘Fraude Loont… nog steeds’ overhandigd aan minister Van der Steur. Dit rapport, het vervolg op de quick scan uit 2012, is het resultaat van een korte toekomstverkenning door de Stichting Toekomstbeeld der Techniek en de Universiteit Twente.

Enkele conclusies uit het rapport:
– Jaarlijks lijdt de Nederlandse economie naar schatting meer dan 10 miljard euro aan schade als gevolg van fraude;
– Naast deze financiële schade heeft fraude ook een grote maatschappelijke impact;
– Het voorkomen van fraude (preventie) is beter dan genezen (opsporing);
– ICT creëert risico’s én kansen voor de toekomst van fraude.

Brede samenwerking bij aanpak fraude cruciaal
Een brede toekomstbestendige fraudeaanpak in samenwerking met alle stakeholders is cruciaal. De oproep om fraude integraal en in gezamenlijkheid aan te pakken, zoals is verwoord in het rapport, wordt van harte door de minister ondersteund. Er is een aantal goede initiatieven gaande zoals de Rijksbrede aanpak fraude en het Dutch Fraud Initiative. De snelle technologische vooruitgang, de kansen en risico’s die dit met zich meebrengt en de maatschappelijke impact, moeten hierbij goed in ogenschouw worden genomen.

Uit de paneldiscussie tijdens de conferentie bleek dat er draagvlak is voor een intensivering van de verdere ontwikkeling van het Dutch Fraud Initiative als nationaal centrum of platform voor fraudebestrijding. Betrokkenheid van alle nationale stakeholders uit techniek, wetenschap, overheid en maatschappij is daarbij van belang, ook in internationaal verband.

Dutch Fraud Initiative
Het Dutch Fraud Initiatieve is opgericht naar aanleiding van een quick scan die is uitgevoerd in 2012. Bij het platform zijn onder andere betrokken de Universiteit Twente, de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, de National Fraud Authority van het Verenigd Koninkrijk en KPMG. Doel is het bevorderen van samenwerking tussen stakeholders en een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling over (bestrijding van) fraude en de disseminatie daarvan.

 

Dit is een origineel bericht van STT

Apr 26, 2015
Loading posts...