<< Terug naar home | Highlights

Posted by Turkse Media
Jul 08, 2015

Hoe verloopt de Ramadan voor de Oeigoeren in Oost-Turkestan?

Om waar te nemen hoe op dit moment de Ramadan verloopt voor de Oeigoeren, een islamitische minderheid van Turkse afkomst in China, zijn verslaggevers van Anadolu Agency afgereisd naar de Chinese autonome regio Xinjiang, ook bekend als Oost-Turkestan.

Het eerste wat opvalt zijn de intensieve veiligheidsmaatregelen in de hoofdstad Urumqi, die zijn uitgegroeid tot een onderdeel van het dagelijks leven.

Vragen over het verbod op vasten vermijdt men liever of men geeft snel en korte antwoorden.

In moskeeën zijn moslims te zien die de Koran aan het lezen zijn of zich bezig houden met het gebed.

web3feqdcwsd

In de centraal gelegen Grote Moskee zijn moslims van elke leeftijd te zien, van kinderen tot ouderen. Ook zijn er moslims met een baard (er bevinden zich beweringen dat dit niet mag) te zien die hun gebed verrichten.

In het centrum bevinden zich controleposten van veiligheidstroepen met automatische wapens wegens verscherpte maatregelen van China tegen terreur. Zo mogen bijvoorbeeld mannen in een taxi niet naast de chauffeur zitten.

web23rfweqcds

Het nemen van een foto wordt niet getolereerd door veiligheidstroepen. Ook de bevolking vind het niet fijn om gefotografeerd te worden.

Volgens de eerste waarnemingen bevinden zich in de openbare ruimte geen posters waarop staat dat het niet toegestaan is om te vasten. Een aantal winkeliers en burgers geven in een korte reactie aan dat ze vasten.

Er zijn echter wel andere posters en brochures te zien in Urumqi met zaken die zijn verboden voor de moslims in de regio.

In dichtbevolkte gebieden en drukke plaatsen zijn er posters te zien met daarop religieuze beperkingen voor moslims die zijn opgelegd door de Chinese overheid. Het is volgens de Chinese overheid niet toegestaan om volgens religieuze regels te huwen en te scheiden voordat dit officieel is gebeurd en is het verboden voor minderjarigen om te bidden op scholen. Het is voor deze kinderen ook verboden om de Koran te leren lezen en te vasten tijdens schooltijd.

web3fqwedcs

Verder is het niet toegestaan om de woorden halal en haram te gebruiken in de regio omdat dit door Xinjiang’s bureau voor de beschaving als ‘religieus extremisme en verspreiding van ideologieën’ wordt gezien. Het bureau stelt dat deze zaken “kunnen bijdragen aan door het buitenland gefinancierde religieuze stromingen die het land willen betreden.”

Sommige Kashgar Oeigoeren geven aan dat er geen verbod is op vasten bij particuliere ondernemingen, maar dat men niet mag vasten bij overheidsinstellingen. Op de details over de laatstgenoemde wil men niet ingaan.

Wegens de verspreiding van het nieuws dat China het vasten heeft verboden voor moslims in Oost-Turkestan hebben vele protesten plaatsgevonden in Turkije. China gaf in een verklaring aan dat “de buitenlandse pers niet de waarheid weerspiegelde” en dat dit soort nieuws schadelijk was voor de bilaterale betrekkingen tussen China en Turkije.

web3fwqedsac

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Hua Çunying, gaf aan dat er in de autonome regio van Oeigoers Xinjiang geen beperkingen waren opgelegd voor de moslims en verdedigde China’s standpunt door te zeggen dat de nieuwsberichten niet waar zijn.

Vorig jaar is er in China een wet in werking getreden die de strijd tegen het terrorisme verhoogt. Hierdoor zijn er met name in de autonome regio Xinjiang, Oost-Turkestan, uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen. Door deze wet is vorig jaar in Urumqi het verbod voor gezichtsbedekkende kleding in openbare ruimte in werking getreden.

De Chinese regering associeert de gebeurtenissen die in de regio plaatsvinden direct “met radicale groeperingen” en kondigt dit enkel aan via diens eigen mediakanaal en geeft geen duidelijke informatie over de gebeurtenissen.

 

© Turksemedia.nl | AA – URUMQI – ANKARA

Jul 08, 2015
Loading posts...