<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Jan 07, 2023

Honderden moskeeën wijzen uitnodiging ministerie van de hand

Honderden moskeeën hebben een uitnodiging van het ministerie van SZW, om op 24 januari te komen praten over de infiltratie in moskeeën door verschillende gemeenten, van de hand gewezen.

Dat laten de samenwerkende moskeekoepels SMUO (Utrecht), ‘t Gooi en Almere, FIO (Den Haag), SML (Limburg), SIORH (Haaglanden), SMBZ (Brabant en Zeeland) en SPIOR (Rotterdam-Rijnmond) weten.

Eind 2021 kwam naar buiten dat de Rijksoverheid, meer specifiek de NCTV dat onder het ministerie van Justitie en Veiligheid valt, gemeenten had geadviseerd en gesubsidieerd om moskeeën te laten infiltreren door het particuliere bedrijf NTA.

“De afgelopen 14 maanden hebben verschillende Islamitische organisaties diverse keren met de overheid gesproken over deze buitensporige spionageactiviteiten en de grote vertrouwensbreuk die er is ontstaan. In deze gesprekken is klip en klaar aangegeven door de Islamitische organisaties dat zij volledige inzage willen in de stukken, dat zij een garantie willen dat dit nooit meer zal gebeuren en dat er excuses moeten volgen.”

Zodra hieraan is voldaan ontstaat er weer ruimte om het gesprek aan te gaan en toe te werken naar een nieuwe, constructieve verhouding tussen de overheid en de gemeenschap, laten de koepelorganisaties weten. “Er is vanuit de organisaties zelfs een werkplan gepresenteerd. Een uitnodiging om nu opnieuw “reflectiegesprekken” te gaan voeren komt dan ook bevreemdend over.”

De koepels geven tot slot aan dat er een groot probleem bestaat: de overheid wantrouwt de Islamitische gemeenschap structureel en dit uit zich in beleid. Naast het NTA-debacle wijst men in dat kader ook op het institutioneel racisme bij de Belastingdienst, de toeslagenaffaire, racisme en Islamofobie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, het werken door de IND met discriminerende methodes en het recent door de minister van OCW gepresenteerde (en door onder meer de landsadvocaat en vrijwel alle stakeholders afgewezen) plannen omtrent het informeel onderwijs.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | TMC | Gepubliceerd: 07-01-2023

Jan 07, 2023
Loading posts...