<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Nov 12, 2020

Integratie: Inhaalrace Turkse Nederlanders, Turkse vrouwen braafste groep

Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) reageert donderdag tevreden op het nieuwe integratierapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Turkse Nederlanders scoren vrijwel op alle cruciale vlakken steeds beter. Zo zijn Turkse vrouwen tussen alle groepen ook het minst betrokken bij een misdrijf.

“Op de voorpagina van het Jaarrapport Integratie 2020 van het CBS zien we twee vermoedelijk Marokkaanse vrouwen die een vrolijk gekeurde suikerspin kopen van een breed lachende blondine in een Nederlandse kermiskraam. Dat beeld vat de optimistische inhoud van het rapport aardig samen: immigranten gaan niet alleen vooruit, hun positieverbetering gaat sneller dan die van Nederlanders. Er is daadwerkelijk sprake van een inhaalrace”, verklaart IOT in een persbericht.

De sociaaleconomische cijfers waarop die conclusie is gebaseerd beslaan ruwweg de periode tussen 2013 en 2019. Dat is vanaf het moment dat de economische crisis op zijn dieptepunt was tot aan het moment waarop de coronacrisis begon. “Dat is, zeker voor de Turkse gemeenschap een voorspoedige periode. Zoals inmiddels bekend, heeft de Turkse gemeenschap veel harder dan Nederlanders te lijden van de sociaaleconomische gevolgen van coronapandemie.”

Daling werkloosheid

De werkloosheid onder Turkse Nederlanders is tussen 2014 en 2019 gedaald van 15 procent naar 5,4 procent. De netto arbeidsparticipatie is in die periode met tien procent gestegen. Daardoor is de arbeidsdeelname van mannen (73,6) inmiddels nauwelijks lager dan die onder Nederlandse mannen. De arbeidsmarktdeelname van vouwen daarentegen is nog altijd erg laag (52,7 procent). “Ofschoon de sociaaleconomische positie van de gemeenschap als geheel sterk is verbeterd, blijft de positie van Turkse vrouwen onverminderd zwak.”

Inkomen

Parallel aan de betere arbeidsmarktpositie is het besteedbaar inkomen tussen 2013 en 2018 met 20 procent gestegen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het rapport de armoedecijfers niet vermeld, benadrukt IOT.

“Het beste nieuws in het rapport is dat de onderwijspositie niet alleen verbetert, maar dat er ook een inhaalslag wordt gemaakt.”

Een toenemend aandeel van de Turkse groep-8 leerlingen krijgt een havo of vwo-advies. De laatste twee jaar is het aandeel van de Nederlandse jongeren dat in het derde jaar van de middelbare school op de havo of het vwo zat gestegen van 50 naar 51 procent, en het aandeel Turkse jongeren in die opleidingsrichtingen van 28 naar 31 procent.

Onderwijs

De schooluitval is afgenomen, de slagingspercentages zijn toegenomen en Turkse jongeren sluiten hun onderwijscarrière op een hoger niveau af. “Ze gaan ook op een steeds hoger niveau aan het werk, maar het kost hen veel méér moeite om een geschikte werkkring te vinden dan Nederlandse jongeren.”

Na protesten van onder meer het IOT wordt op een veel eerlijker niveau naar de criminaliteitscijfers gekeken, onderstreept het inspraakorgaan. Niet het aantal verdachten, maar het aantal daadwerkelijke veroordelingen is geteld, en de cijfers van migranten zijn vergeleken met die van Nederlanders met dezelfde achtergrondkenmerken (leeftijd, armoede, verstedelijking, etc.). “En wat blijkt: migranten zijn helemaal niet crimineler dan Nederlanders. De allerbraafste groep in ons land zijn de Turkse vrouwen.”

Het Jaarrapport Integratie 2020 van het CBS is in te zien via deze link.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | TMC | Gepubliceerd: 12-11-2020

Nov 12, 2020
Loading posts...