<< Terug naar home | Highlights

Posted by Turkse Media
Dec 02, 2013

INTERVIEW – NL Consul-Generaal Robert Schuddeboom | Turkse Media‏

Robert Schuddeboom, Nederlands Consul-Generaal te Istanbul was vandaag te gast bij Turkse Media. Hij vertelt over zijn ervaringen in de ruim drie maanden dat hij in Turkije is.

Eerste indruk over Turkije

“Je denkt dat je een land een beetje kent. Ik heb in Irak, Israël en Rusland gewerkt. Het blijkt nu hoe belangrijk het is om ter plekke te zijn. Ik ben eigenlijk alleen maar aangenaam verrast en dat voor iemand die denkt de wereld te kennen en al in honderd landen geweest is in zijn leven.”

Robert Schuddeboom vertelt over de vijf punten die hem zijn opgevallen:

“In de eerste plaats de ongelofelijke gastvrijheid. De Turkse gastvrijheid is ongekend. Ook daar waar de zakelijke belangen mee spelen zit er ook iets intrinsiek gastvrij. Dat is fantastisch.”

“Ten tweede is Turkije een land dat veel dichterbij Europa ligt qua instelling dan ik toch had gedacht. Als je de geschiedenis leest dan begrijp je dat ook. Dit is niet een indruk alleen maar vanuit Istanbul.”

“De derde is dat de economie van Turkije in een aantal sectoren kan wedijveren met de beste zoals bijvoorbeeld witgoed, auto- en autobusindustrie, infrastructuur, constructie maar ook chemie, textiel en toerisme als dienstverlening. Soms hebben ze zelfs een leading positie. De financiële wereld, Turkse banken, kunnen met de wereldtop meedraaien. Distributie zit ook goed in elkaar. De Turkse distributeurs deden het al fantastisch dertig tot veertig jaar geleden. Het verschil zat hem in: wij doen het, maar gaan ook naar de moeilijke plekken in andere landen. Turkish Airlines, driemaal beste luchtvaartmaatschappij van Europa, vliegt op dit moment naar de meeste bestemmingen ter wereld. In een aantal sectoren is Turkije veel moderner dan ik dacht” zegt Robert Schuddeboom over de economie van Turkije en gaat als volgt verder:

“Tegelijkertijd zie ik ook dat als Turkije niet een aantal stappen gaat zetten (maar, ik heb er heel veel vertrouwen erin dat ze die gaan zetten), dat dan de risico er is dat ze blijven steken als een midden inkomens land met een inkomen van tien- tot twaalfduizend Euro en niet naar het niveau gaan van België, Nederland en Oostenrijk. Investering in Research & Development is nog niet hoog ( onder 1% vergeleken met de OESO gemiddelde van 2.3%) en kennis van de Engelse taal is nog niet goed genoeg. Niveau van de universiteiten is niet hoog gezien de rankings. In investeren in menselijk kapitaal in brede zin zoals bijvoorbeeld het benutten van vrouwen heeft Turkije nog stappen te zetten. Dit zijn dingen die niet onbekend of onoplosbaar zijn. Het wordt wel steeds beter de laatste tien à vijftien jaar. Je moet vertrouwen in mensen hebben en ik heb in dit geval van Turkije zeker.”

Er waren nog meer dingen die Robert Schuddeboom opvielen:

“Het vierde is de Turkse ondernemersgeest. Keihard werken en niet opgeven. Ik heb hiervoor vier jaar in China gezeten. Ik kan het alleen met China vergelijken. Er zijn veel familiebedrijven met vader en zoon of dochter.

“Het vijfde wat me opvalt zijn de geweldige ambities van Turkije. Neem “Vision 2023”, als de Republiek 100 jaar bestaat en men tot de 10 grootste economieën van de wereld wil behoren.”

“Naar de uitdagingen van Turkije zou je negatief kunnen kijken, maar ook als stappen die Turkije nog kan zetten. Ik heb warme gevoelens voor Turkije en vind het hier een fantastische plek om te mogen wonen en werken. Maar er zijn ook dingen die verbeterd moeten worden. Het positieve is als je dat doet en wilt waarmaken, dat dan, zeker ook economisch, voor Turkije geldt dat ‘The sky is the limit’ is.”

Istiklal Caddesi

Robert Schuddeboom vertelt over zijn levenservaring als antwoord op de vraag hoe hij keek naar de Gezi Park protesten die voor het consulaat in de Istiklal Caddesi gebeurden.

“Ik heb in Irak gezeten toen er de oorlog gaande was met Iran en heb een en al gezien zoals bommen, raketten en gewonden. Ik heb vanuit het ministerie in Amerika gewerkt tijdens de burgeroorlog in El Salvador en Guatemala met tanks midden in de nacht. Ik heb in Moskou gezeten met de Roebelcrisis waarbij ook het leger de stad introk. Ik heb in Israël gezeten toen de moord op premier Rabin gebeurde en al die aanslagen in de jaren ’90. Daarmee doe ik niet af aan het onderliggende belang van de Gezi park protesten, maar het geeft aan me niet te snel van mijn stuk te zijn.”

Twee hoofdtaken

“Ik kom op een plek die geweldig goed georganiseerd is. Mijn voorgangers hebben het heel goed gedaan en een fantastisch netwerk opgebouwd. Met de 400 jarige betrekkingen hebben we veel evenementen gedaan.”

“Ik constateer twee dingen. Onze aandacht kan nog meer naar het economische vlak. Dat ga ik doen, want ons handelsvolumes zijn helemaal niet zo positief. Ons aandeel in de wereldhandel van Nederland is drie procent. Met Turkije is het anderhalve procent. Dat is de helft van wat het moet zijn. Er is geen enkele reden waarom het ook niet met Turkije drie procent zal zijn. Wij als Nederland hebben heel veel te bieden. Turkije groeit. Ik probeer te analyseren waar het aan ligt. Er zijn sommige vooroordelen over Turkije. Het beeld over Turkije is verkeerd en onvolledig. Dat merk ik bij elk gesprek.”

Robert Schuddeboom vertelt verder over de hoofdzaken die moeten gebeuren:

“Mijn hoofdtaken zijn het volgende. Wij gaan als consulaat ons nog meer richten op de economie en nog meer op de public diplomacy. Hetzelfde vertellen met een groot aantal partners. Het is niet in het Nederlands belang dat de gemiddelde Nederlandse zakenman een verkeerde en een onvolledige perceptie heeft van Turkije. De rest van de wereld, en ook Turkije wacht veel minder op Europa dan vroeger. Het gaat erg snel in de rest van de wereld. Wij, als Nederland, moeten alert zijn. Je loopt anders markten mis en er komen meer concurrenten bij. Turkije maakt heel erg onderdeel uit van de veranderende wereld. Vergeet niet dat bijvoorbeeld het aandeel van Europa in Turkije is teruggelopen van in de 50% 10 jaar geleden naar 40%.”

interview

Visum – Orange Carpet

Op de moeilijkheden die de Turkse mensen soms ondervinden tijdens de visumaanvraag en/of bij de grensambtenaar bij aankomst ondervinden antwoordt Robert Schuddeboom:

“We kunnen als consulaat maar een aantal dingen doen. Over de vereiste papieren die mee moeten worden genomen kunnen wij niets doen. Die hebben de overheden met elkaar besloten. Als Consulaat voeren we het uit.”

“Verder moet iedereen aan de grens bij binnenkomst met respect worden behandeld. Wij weten dat er op het ministerie in Den Haag hieraan hard gewerkt wordt. Respectvol en professioneel moeten ook de mensen bij ons aan de balie worden behandeld. De laatste tijd krijgen we hier erg veel complimenten over. 97% krijgt bij ons een visum. Dit zijn onze cijfers. We hebben 35.000 aanvragen per jaar. Het groeit elk jaar met zo’n 20%. We krijgen er geen personeel bij. De visumafdeling werkt regelmatig door tot in de nacht om het allemaal af te werken. Het percentage ‘weigering’ valt erg mee. Er zijn altijd incidenten, maar ook dan proberen we naar een oplossing te zoeken. We streven naar een zo goed mogelijke oplossing. We hebben afspraken met speciale groepen zoals zakenlieden, de studenten, en truckers die op eenvoudige wijze een visum krijgen.”

“We hebben naar de bestaande regels gekeken. Er is ruimte in Istanbul om nog soepeler te zijn voor de zakenlieden. We zijn aan het onderzoeken of we, via het Orange Carpet (voor zakenlieden die werken bij een bedrijf waarmee de consulaat een convenant mee heeft) kunnen beginnen met voor de eerste keer voor één jaar een visum en de tweede keer een vijf jaar visum te geven. Dit zal aan regels gebonden zijn, maar zal bij goede toepassing zeker een deel van de problematiek oplossen.”

Dit interview zal (met meer details) in het Turks in Hürriyet Holland december op 10.12.2013 worden gepubliceerd.

uclu

Foto: (vlnr) T. Akaltun [Ak Ajans], R. Schuddeboom [NL Consul-Generaal te Istanbul], M. Emin Alkanlar [Hoofdredacteur Pandora]

Turkse Media | Ak Ajans Nederland

All rights reserved 2013

Dec 02, 2013
Loading posts...