<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Sep 15, 2015

Islamitische Universiteit Rotterdam opent academisch jaar 2015-2016

De Islamitische Universiteit Rotterdam vierde op maandag 14 september haar officiële opening van het academisch jaar 2015-2016. De opening werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Islamitische organisaties, het maatschappelijk middenveld, Gemeente Rotterdam, Politiek Den Haag en theologische faculteiten.

Rector Prof. Dr. A. Akgündüz luidde het nieuw academisch jaar in met de volgende boodschappen in zijn bijdrage:

“De Islamitische Universiteit Rotterdam groeit in vele opzichten. Ook dit jaar verwelkomen wij nieuwe studenten. Studenten en de kwaliteit van onze opleidingen staan centraal in onze onderwijsvisie. De volgende speerpunten komen op onze agenda te staan: onderzoek, kennis, mobiliteit en technologie maar ook de kwaliteit van onze opleidingen die gepaard gaan met de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen.”

De rector vertelde tevens over nieuwe initiatieven zoals het verbreden van strategische partnerships en meer samenwerking met onderwijsinstellingen voor meer mobiliteit. In dit kader wordt dit jaar de eerste stappen gezet voor mobiliteit van studenten naar Marokko. Ook werd de wens uitgesproken om meer gebruik te maken van technologie om kennis en ontwikkeling beter te kunnen benutten opdat studenten beter geëquipeerd zijn met de nodige vaardigheden, kennis en ervaring binnen en buiten Europa.

webr3qwdsaz

De rector vertelde ook over de nieuwe ontwikkelingen rond de beoordeling van de NVAO. De Master opleiding ‘Islamitische Geestelijke Verzorging’ is opnieuw voor een periode van zes jaren verlengd en de Bacheloropleiding heeft een succesvol midterm review gehad.

De IUR ziet haar studenten als bekwame professionals die op zijn zachts ‘sophisticated’ te noemen zijn. Ze vormen straks een belangrijke schakel tussen het arbeidsveld, gemeenschap en alle andere sociaal maatschappelijke elementen. De samenleving heeft grote behoefte aan jongeren die kennis hebben van de eigen Godsdienst als van de maatschappij waarin ze leven.

Sep 15, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...