<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Mar 08, 2016

Kamervragen DENK: PowNed beschadigt groepen mensen met ons belastinggeld

Een video die omroep PowNed heeft gemaakt in de Amsterdamse Bijlmer heeft ervoor gezorgd dat DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu Kamervragen heeft gesteld aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In de video worden de inwoners van de Bijlmer gestigmatiseerd op basis van vooroordelen, weggezet als crimineel en benaderd alsof het dieren zijn, zegt politieke beweging DENK en reageert met afschuw op de video.

“In Nederland heerst een hardnekkig probleem: institutioneel racisme. Het zijn de subtiele, onuitgesproken en culturele vormen van racisme die maken dat stigmatisering, discriminatie en racisme helaas aan de orde van de dag zijn in ons land. De politiek heeft een verantwoordelijkheid om dit aan te kaarten”, meldt de partij.

DENK-Kamerlid Kuzu: “Wij van DENK verzetten ons tegen de verrechtsing, verharding en verruwing in onze samenleving. Wij verzetten ons tegen de dubbele maat. Wij verzetten ons tegen de stigmatisering van groepen mensen. De tijd dat mensen zonder tegenspraak vanwege hun afkomst worden weggezet is voorbij. Elke keer dat dit gebeurt, zullen wij van DENK er zijn om het te stoppen.”

“Niet alleen de politiek heeft hierin een functie. Alle organisaties en instellingen die het publieke belang dienen hebben op dit vlak een rol te vervullen.” Kuzu: “In het PowNed-filmpje worden mensen benaderd als dieren. Ze worden neergezet als criminelen en gedegradeerd tot tweederangsburgers. En dan wordt dit ook nog gedaan door de publieke omroep. Mensen worden dus gewoon geschoffeerd en gestigmatiseerd op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. Van uw en mijn geld! Dit kan niet!”

Om deze redenen heeft DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu dan ook Kamervragen gesteld, waarin hij de minister en de staatssecretaris heeft gevraagd om stelling te nemen en om de publieke bekostiging van de omroep PowNed te herzien. “Wat DENK betreft is het duidelijk. De tijd van stigmatisering van groepen mensen is voorbij. Laten we ons allemaal hard maken voor wederzijdse acceptatie. Voor verdraagzaamheid en voor rechtvaardigheid”, aldus Kuzu.

De reactie van DENK is hier te bekijken.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden

Mar 08, 2016
Loading posts...