<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Mar 16, 2016

Kamervragen Kuzu wegens weggegooid belastinggeld naar Israël

DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu gaat kritische Kamervragen stellen na de ontmanteling van een Nederlands ontwikkelingsproject door het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever.

“Maar liefst 10 miljoen dollar van uw belastinggeld is opnieuw met de grond gelijk gemaakt door het Israëlische leger”, zegt politieke partij DENK van Kuzu.

DENK vindt dat de Israëlische regering te ver is gegaan en aangesproken moet worden op dergelijke wandaden. “Bovendien moet de Israëlische ambassadeur ontboden worden”, aldus DENK.

Tunahan Kuzu heeft de vragen inmiddels bekendgemaakt:

Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de ontmanteling van een Nederlands ontwikkelingsproject door het Israëlische leger.

1. Bent u bekend met het bericht “Israël ontmantelt door Nederland ondersteund ontwikkelingsproject”?
2. Kunt u bevestigen dat het Israëlische leger een landbouwproject ter waarde van 10 miljoen dollar dat gefinancierd is door Nederland, ontmanteld heeft? Zo ja, wat vindt u hiervan?
3. Wat is de aanleiding van de ontmanteling van het desbetreffende ontwikkelingsproject?
4. Zijn er nog andere direct of indirect door Nederland gefinancierde projecten die beschadigd of vernield zijn door het Israëlische leger? Zo ja, welke zijn dit?
5. Zijn er nog andere direct of indirect door de Europese Unie gefinancierde projecten die beschadigd of vernield zijn door het Israëlische leger? Zo ja, welke zijn dit?
6. Hoeveel bedraagt de financiële schade voor Nederlandse en Europese projecten die tot nu toe door het Israëlische leger is veroorzaakt?
7. Welke maatregelen worden er genomen wanneer bekend wordt dat door Nederland direct of indirect gefinancierde projecten zijn beschadigd of vernield?
8. Welke preventieve maatregelen worden er genomen om dergelijke verwoestingen aan ontwikkelingsprojecten te voorkomen?
9. Klopt het dat de ontmanteling een vergeldingsactie is uit onvrede over het EU-beleid? Zo ja, wat gaat u hiertegen doen? Zo nee, wat is dan het motief volgens u?
10. Deelt u met ons de mening dat de Israëlische regering verantwoordelijk is voor deze actie en de kosten die Nederland heeft gemaakt moet compenseren? Zo nee, waarom niet?
11. Heeft u bij de Israëlische autoriteiten geprotesteerd tegen deze ontmanteling? Zo nee, waarom niet?
12. Bent u bereid om op Europees niveau aan te dringen op hardere Europese maatregelen tegen dergelijke acties van het Israëlische leger? Zo nee, waarom niet?
13. Klopt het dat de schade van dergelijke vergeldingsacties van het Israëlische leger op voorhand worden meegenomen in begrotingen? Zo ja, welke signalen geeft Nederland hiermee af aan de Israëlische regering?
14. Wat voor consequenties heeft deze actie van het Israëlische leger op de bilaterale samenwerkingsfora met Israël?
15. Deelt u met mij de mening dat de bilaterale samenwerking met Israël per direct beëindigd moet worden zolang het Israëlische leger ontwikkelingsprojecten verwoest? Zo nee, waarom niet?
16. Bent u bereid om de Israëlische ambassadeur te ontbieden over de schade die Israël brengt aan Nederlandse ontwikkelingsprojecten? Zo nee, waarom niet?

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden

Mar 16, 2016
Loading posts...