<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Jul 26, 2019

Kinderontvoeringen voor het eerst gedaald, Turkije op plek vier

Voor het eerst in vier jaar is het aantal kinderen dat ontvoerd is vanuit of naar Nederland gedaald.

Vorig jaar heeft het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) bericht dat het aantal zomerontvoeringen in 2018 licht was verminderd. Deze trend heeft doorgezet. Het aantal ontvoerde kinderen is afgenomen van 288 in 2017 naar 221 vorig jaar, een daling van 23 procent.

Ook het aantal kinderen betrokken bij een dreiging om ontvoerd te worden is afgenomen: van 488 in 2017 naar 287 in 2018. “Kinderontvoering blijft een diepingrijpende gebeurtenis”, aldus directeur Coşkun Çörüz. “Toch is de daling een positieve ontwikkeling. Inzetten op preventie loont.”

Het Centrum IKO wijdt deze daling mede aan meer inzet op preventie (waaronder preventieve mediation), betere bewustwording bij ouders en scherpere controle. Vroegtijdig ingrijpen beperkt de schade aan een kind als gevolg van een (dreigende) kinderontvoering.

Het Centrum IKO heeft daarom van minister Dekker van Rechtsbescherming de opdracht gekregen om de komende drie jaar extra in te zetten op preventie. Door proactief de doelgroepen van professionals te bereiken, wordt de kennis over internationale kinderontvoering binnen de betrokken organisaties structureel geborgd. Zo kunnen op de werkvloer de signalen van een dreigende kinderontvoering tijdig worden herkend en erkend.

In het jaaroverzicht vallen de volgende feiten op:

  • Van de 221 kinderen die zijn ontvoerd, zijn 147 kinderen vanuit Nederland en 74 kinderen naar Nederland ontvoerd;
  • De top 5 van landen waar kinderen vanuit Nederland naar toe zijn ontvoerd, wordt aangevoerd door Duitsland, gevolgd door Polen, België, Turkije en tot slot Spanje. De meeste ontvoeringen naar Nederland zijn vanuit de buurlanden België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Dreigingen tot een ontvoering werden het vaakst ervaren naar de landen Turkije, Marokko en Spanje;
  • De meeste meldingen van kinderontvoeringen kwamen uit de provincie Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant;
  • In 69 procent van de kinderontvoeringszaken is de moeder de ontvoerder;
  • Meer dan de helft van de ontvoerde kinderen is vijf jaar of jonger;
  • Het komt relatief vaker voor dat niet ouders, maar familieleden de ontvoerder zijn. In 2016 was dit het geval in 1 procent van de kinderontvoeringen, in 2017 was dit 3 procent en in 2018 4 procent;
  • Mediation wordt vaker vroegtijdig ingezet om kinderontvoering te voorkomen: het aantal preventieve mediations is gestegen van 15 in 2016 en 29 in 2017 naar 34 in 2018;
  • De informatie over toestemming voor vakantie is voor ouders en professionals beter toegankelijk gemaakt. Op de website van het Centrum IKO is deze informatie in ruim 170.000 keer geraadpleegd.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | Gepubliceerd: 26-07-2019

Jul 26, 2019
Loading posts...