<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Apr 01, 2016

Kuzu: “Blijf van ons halal- en kosjer vlees af, Staatssecretaris Van Dam!”

Staatssecretaris Van Dam (PvdA) maakt misbruik van zijn positie om via een slinkse omweg de Eerste Kamer te passeren en alsnog het ritueel (onbedwelmd) slachten de nek om te draaien, zegt DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu. “Hij doet dat niet via een direct verbod maar probeert de kleine slachterijen in de praktijk het leven zuur te maken. Hij negeert daarbij de Eerste Kamer en de Grondwet.”  

In 2012 heeft de Eerste Kamer het verplicht bedwelmd slachten tegengehouden omdat zij in meerderheid van mening was dat deze verplichting een te vergaande inbreuk zou vormen op de grondwettelijk verankerde godsdienstvrijheid. “Martijn van Dam was destijds als lid van de Tweede Kamer (PvdA) wel voorstander van het verbod. Nu lijkt hij als Staatssecretaris zijn positie te misbruiken om alsnog zijn zin door te drammen”, zegt Kuzu.

“Staatssecretaris Van Dam heeft maatregelen voorgesteld om kleine ondernemers die een slachterij hebben te pakken. Zo krijgen die ondernemers per 1 januari 2017 plotseling een exportverbod voor halal- en kosjervlees, waardoor zij een belangrijk deel van hun afzetmarkt kwijtraken en daardoor failliet kunnen gaan. Bovendien moet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) permanent toezicht houden op de onbedwelmde rituele slacht, hetgeen in rekening wordt gebracht bij de (veelal kleine) slachterijen. Eén zo’n slachterij geeft aan dat de kosten hierdoor 570% stijgen: van 20 cent per kip tot 1,14 euro per kip”, meldt de partij DENK van Kuzu.

DENK vraagt de Staatssecretaris in een schriftelijk overleg om te stoppen met deze slinkse praktijken: “Waarom doet de staatssecretaris dit eigenlijk? Waarom heeft Martijn van Dam een obsessie voor halal- en kosjer vlees? DENK vindt dat de Staatssecretaris het dierenleed in de bio-industrie aan moet pakken in plaats van de focus te leggen op de relatief piepkleine sector van de rituele slacht. DENK roept burgers op om voor hun grondwettelijk recht op halal- en kosjer vlees te strijden!”

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden

Apr 01, 2016
Loading posts...