<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Jun 22, 2016

Kuzu (DENK): Journalisten moeten beloven eerlijk te zijn

Journalisten zouden net als bankiers, rechters, advocaten en militairen een eed moeten afleggen waarin zij beloven dat ze hun werk te goeder trouw zullen uitvoeren. Dat wil de politieke beweging DENK in navolging van een hoogleraar journalistiek en een Britse schrijver.

Volgens partijleider Tunahan Kuzu schort het aan vertrouwen in de media: “Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het vertrouwen dat mensen in Nederland hebben in instituties (CBS, 2015) met betrekking tot de pers het allerlaagste is.”

De reden hiervoor ligt volgens Kuzu “deels in het feit dat bepaalde journalisten het niet zo nauw nemen met hun beroepsintegriteit, zoals bijvoorbeeld Perdiep Ramesar (een door de kantonrechter veroordeelde journalist die bronnen verzon)”, maar ook aan het feit “dat burgers door het internet in toenemende mate zelf in staat zijn informatie te vergaren en zo in zekere zin informatie die de media presenteren kunnen controleren”.

Kuzu vindt dit lage vertrouwen kwalijk, omdat de media in publieke bestel een uitermate belangrijke rol hebben. “In een volwassen en goed functionerende parlementaire democratie is een onafhankelijke, scherpe en goed functionerende media onontbeerlijk. Het is een absolute voorwaarde, want een goed functionerende media informeert, agendeert, controleert en emancipeert. Het is een absolute must voor onze democratie dat men erop kan vertrouwen dat deze functies te goeder trouw worden uitgevoerd”, zegt Kuzu.

In een dergelijke eed wordt onder andere trouw gezworen aan de beroepsintegriteit, plechtig beloofd dat men zijn of haar beroep te goeder trouw zal uitvoeren en bevestigd dat het beroep wordt beoefend vanuit het oogpunt van het algemene belang. In de geschiedenis kwam het afleggen van een dergelijke eed bij meer beroepen voor, zoals bij postbodes.

Daarom pleit Tunahan Kuzu, zoals voor hem ook hoogleraar Jeroen Smit en de Britse schrijver George Monbiot dat deden, nu voor een journalistieke eed. Kuzu: “Helaas is de handschoen die eerder is aangereikt door hoogleraar Smit niet opgepakt door de beroepsgroep. Zelfregulering en het trouw zweren aan beroepsethiek en -integriteit zal het vertrouwen in de media vergroten. Hier is niet mee gezegd dat álle media niet te vertrouwen zijn, maar het zou kunnen helpen om de schijn van wantrouwen, die volgens onderzoek bij een hoop mensen leeft, te voorkomen. En dat is uitermate belangrijk voor onze parlementaire democratie.”

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden

Jun 22, 2016
Loading posts...