<< Terug naar home | Economie

Posted by Turkse Media
Sep 22, 2015

Kwart Nederlanders denkt niet genoeg geld te hebben na pensioen

25% van de Nederlanders denkt dat ze niet genoeg geld te besteden hebben als ze met pensioen zijn. 43% daarentegen heeft er in meer of mindere mate vertrouwen in genoeg financiële middelen te hebben om ook na hun pensioen het gewenste leven te leiden. Mannen hebben meer vertrouwen in een goed financieel pensioen dan vrouwen. (47% vs 39%). Dit blijkt uit GfK onderzoek uitgevoerd onder 23.000 mensen in 19 landen, waaronder ook Nederland.

In dit onderzoek is respondenten gevraagd hoe sterk men het eens of oneens is met de stelling: “Ik heb er vertrouwen in dat ik genoeg geld te besteden heb na mijn pensioen.”

Kijkend naar de verschillende leeftijdsgroepen, maken de mensen in de leeftijd tussen de 50 en 59 jaar, zich het meeste zorgen. 31% van hen is het oneens met de stelling dat ze genoeg geld hebben na hun pensioen. Voor hen is het pensioen nabij, zij hebben relatief goed beeld bij hun verwachte inkomsten, en maken zich zorgen. Onder de jongeren (15-29 jaar) denkt ruim 20% niet genoeg geld te hebben na hun pensioen. Gezien de recente pensioenontwikkelingen zit er voor hen waarschijnlijk minder in het vat, maar ze maken zich toch minder zorgen. Dat zegt meer over het pensioenbewustzijn bij deze groep.

“Financiële organisaties krijgen met deze gegevens een goed inzicht in de omvang en kansen binnen de verschillende leeftijdsgroepen”, aldus Eric Landwaart, Industry Director Financial Services bij GfK. “Neem bijvoorbeeld de jongeren. Als ruim 20% van hen aangeeft er niet voldoende vertrouwen in te hebben dat hun pensioen goed is geregeld, kunnen pensioenaanbieders zich voor deze doelgroep focussen op de voordelen om op jonge leeftijd al wel te sparen voor een goede pensioenregeling”.

Vergelijking tussen de landen
Dit onderzoek maakt op een grootschalige manier een vergelijking tussen de verschillende landen. Hierdoor zijn onverwachte verschillen te zien. Ondanks het geroemde Nederlandse pensioensysteem, is Nederland een middenmoter als het gaat om het percentage mensen (16%) dat vertrouwen heeft in voldoende middelen na pensionering. Opvallend genoeg zijn de Verenigde Staten, waarin de meeste mensen door middel van beleggen in hun eigen pensioen moeten voorzien, hier met 22% koploper. Daar staat tegenover dat een derde van mening is dat ze na hun pensioen onvoldoende geld hebben. De spreiding van vertrouwen is veel groter dan in Nederland, wat wel past bij het meer individuele systeem in de VS.

Eric Landwaart concludeert: Het vertrouwen in voldoende middelen voor later is in Nederland redelijk op orde wanneer we het vergelijken met het buitenland. Toch is een kwart er niet van overtuigd. Gezien de ontwikkelingen naar een meer individueel systeem, is een verdere spreiding van mensen met vertrouwen en zonder vertrouwen te verwachten. Goede communicatie en het wijzen op benodigde individuele aanvullingen, zullen de komende jaren van essentieel belang zijn om het overall vertrouwen in het systeem overeind te houden.

Sep 22, 2015
Loading posts...