<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Dec 02, 2023

Landen in de rij voor handel met Turkije

Veel landen willen graag handel drijven met Turkije. Ook de EU adviseert lidstaten om het handelsverkeer met dat land te bevorderen, zoals ook vermeld in het desbetreffende EU-rapport.

Dat benadrukte de Turkse handelsminister Ömer Bolat deze week tijdens zijn bezoek aan Nederland in een bijeenkomst met Turks-Nederlandse zakenmensen in Amsterdam.

Bolat onderstreepte dat Turkse bedrijven een aanzienlijk gewicht hebben in de toeleveringsketens en stelde dat Turkije niet alleen een land is dat onderdelen en machines produceert, maar dankzij de geografische ligging ook de logistieke kracht heeft om producten in zeer korte tijd naar Europa te leveren.

Turkije heeft een blijvende positie in de Europese markt, onderstreepte de Turkse minister. “Vorig jaar hadden we een overschot van 9 miljard dollar. Omdat de EU een aandeel heeft van 65 procent in het toerisme, 41 procent in onze export, 26 procent in onze import en 65 procent in directe investeringen in Turkije, onderhouden onze regeringen de betrekkingen regelmatig en constructief.”

Bolat merkte op dat veel landen zaken willen doen en willen investeren in Turkije. Hij verwees daarbij naar het rapport van de Europese Commissie getiteld “Status van de politieke, economische en commerciële betrekkingen tussen de EU en Turkije”, waarin ook aanbevelingen worden gedaan aan EU-leiders om de handel met Turkije te verbeteren.

De Turkse handelsminister herinnerde iedereen eraan dat de betrekkingen met Nederland een geschiedenis hebben van ongeveer 500 jaar, inclusief de Ottomaanse periode: “99 jaar zijn verstreken sinds het begin van de officiële diplomatieke betrekkingen met Nederland.”

Bolat legde uit dat de betrekkingen tussen Nederland en Turkije op economisch gebied soepel verlopen en wees erop dat het handelsvolume tussen Turkije en Nederland vorig jaar ongeveer 12,5 miljard dollar bedroeg, waarvan 3,5 miljard dollar in het voordeel van Turkije.

Ook vermeldde de Turkse handelsminister dat Turkije aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in de dienstensector, vooral in het toerisme: “Dit jaar zitten we op ongeveer 56 tot 58 miljoen toeristen. Ons doel voor 2030 is 100 miljoen toeristen, 100 miljard dollar.”

JETCO

Ook ging Bolat langs bij zijn Nederlandse collega Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in Den Haag voor de ondertekening van het nieuwe protocol van de Joint Economic & Trade Commission (JETCO). Daarmee wordt beoogd nieuwe wederzijdse handels- en investeringsmogelijkheden te creëren door het potentieel van de twee landen sterker te realiseren, is verklaard.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 02-12-2023

Dec 02, 2023
Loading posts...