<< Terug naar home | Economie

Posted by Turkse Media
Jun 10, 2015

“Meer geld beschikbaar voor de samenleving”

Het aantal lokale fondsen heeft de laatste twee jaar een explosieve groei doorgemaakt. In meer dan 50 gemeenten zijn lokale fondsen actief of in oprichting.

Prof. Dr. Lucas Meijs (Erasmus University): “Lokale fondsen gaan een cruciale rol spelen in het succes van de gemeenschappen waar ze toe behoren. Dat gaat niet alleen om extra geld maar ook om aanvullende legitimiteit, financiering voor innovatie, additionele energie oproepen en gewoon een hele hoop lol.”

Op 12 juni a.s. organiseert Lokale Fondsen Nederland een landelijke bijeenkomst in Bunnik.

Tijdens deze bijeenkomst zal de rol van lokale fondsen in de samenleving aan bod komen en komen verschillende experts aan het woord, waaronder Prof. Dr. Lucas Meijs. Daarnaast delen verschillende bestuurders van lokale fondsen hun ervaringen.

“Iedere gemeente in Nederland zou een lokaal fonds moeten hebben. Een fonds opgericht door bewoners dat zich inzet voor bewoners. De laatste twee jaar is het aantal lokale fondsen, of initiatieven om een lokaal fonds op te richten, flink toegenomen. Het is ook niet zo vreemd dat lokale fondsen ‘hip’ zijn. Bewoners worden gestimuleerd zich in te zetten voor de eigen omgeving en zien daar de resultaten voor de leefbaarheid direct van terug”, aldus Pierre van Hedel, voorzitter Stichting Lokale Fondsen Nederland.

Iedereen die geïnteresseerd is in de rol van lokale fondsen in de samenleving en inspiratie wil opdoen om zelf een lokaal fonds op te richten is welkom. Voor meer informatie over het volledige programma kunt u terecht op www.lokalefondsen.nl.

Datum:12 juni 2015
Tijd: 12.30-17.00
Locatie: De Landgoederij Bunnik, Camminghalaan 30, 3981GH

Jun 10, 2015
Loading posts...