<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Aug 19, 2015

Meer kinderen op achterstand door discriminatie kinderopvangtoeslag

Tienduizenden peuters dreigen met een achterstand op de basisschool te beginnen als het kabinet haar plannen doorzet om niet-werkende ouders in 2018 geen kinderopvangtoeslag uit te keren. De PO-Raad vreest dat dit voor veel ouders namelijk betekent dit dat zij een peuterspeelzaal voor hun kinderen niet langer kunnen betalen, terwijl die juist van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van de peuters. Ouders die beiden werken, krijgen die toeslag van het Rijk juist wel.

De PO-Raad vindt het kwalijk dat de kabinetsplannen zo een wig drijven tussen kinderen van werkende en niet werkende ouders. Kinderen met risico op een achterstand raken tegelijkertijd verder achterop en kunnen die achterstand niet meer inhalen. “Dit is onacceptabel. Kinderen worden de dupe van een bezuinigingsmaatregel. Hen wordt kansen ontnomen”, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. De investeringen die het kabinet wil doen om de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen te verbeteren, worden hiermee bovendien teniet gedaan, vreest ze.

De PO-Raad vindt dat álle kinderen een goede start verdienen en daarvoor zijn laagdrempelige en toegankelijke peutervoorzieningen van groot belang. Van een goede start, profiteren kinderen hun hele leven. PO-Raad pleit daarom al jaren met de, MOGroep, Brancheorganisatie kinderopvang en Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor één basisvoorziening voor alle kinderen. Daarmee wordt het mogelijk kinderen te laten opgroeien langs een doorgaande ontwikkellijn.

Er gaan aanzienlijke problemen ontstaan als de kinderopvangtoeslag voor werkende ouders over twee jaar verandert. Boink, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen, trok hierover ook al aan de bel. De PO-Raad heeft hierover diverse keren haar zorgen geuit en blijft hierover in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aug 19, 2015
Loading posts...