<< Terug naar home | Economie

Posted by Turkse Media
Aug 24, 2015

Minder files in Nederland door matige economische groei en hoge werkloosheid

“Het is het derde jaar op rij dat het verkeer in Nederland is teruggelopen”, zegt Bryan Mistele, President en CEO van INRIX, internationaal marktleider in realtime verkeersinformatie en leverancier van ‘connected driving’-services. “Door de relatief hoge werkloosheid en de bescheiden economische groei in 2014 is het verkeersaanbod over de weg in heel het land gedaald.”

Uit het jaarlijkse rapport dat INRIX uitbrengt blijkt dat Nederlandse automobilisten in 2014 gemiddeld 41 uur kwijt waren aan files. Dat is vier uur minder dan in 2013. Nederland handhaaft zich als tweede op de lijst van Europese landen met de meeste vertraging door files. Op die lijst staat België op nummer één als land met de hoogste filedruk; bestuurders stonden daar in 2014 gemiddeld 51 uur vast in de file.

“Na twee jaar van economische krimp, groeide de Nederlandse economie in 2014 weer licht met 0.9%. De werkloosheidscijfers piekten in februari 2014 met 7.9% tot recordhoogte en kwamen voor heel 2014 uit op 7,4%. Deze economische factoren spelen een belangrijke rol bij de afname van de filedruk. Er zijn immers minder zakelijke vervoersbewegingen en er is minder woon-werkverkeer met de auto,” stelt INRIX.

Het verkeersbeeld is wisselend in de zes stedelijke gebieden die in 2014 door INRIX werden onderzocht, net als het verkeersbeeld voor heel Nederland. De grootste toenames in verkeersopstoppingen werden geconstateerd in Rotterdam (+31%) en Amsterdam (+22%), waar automobilisten gemiddeld respectievelijk 63 en 50 uur stil stonden in de file.

De stedelijke gebieden in Nederland met de meeste vertraging door files (gemeten naar het gemiddelde aantal uren dat een bestuurder jaarlijks kwijt is in een file)

Positie Stedelijk gebied rond: [Uren kwijt in 2014] en [Verschil 2014 – 2013 (in aantal uren)]

1) Rotterdam: 63 uur (+15)
2) Amsterdam: 50 uur (+9)
3) Den Haag: 49 uur (-2)
4) Utrecht: 48 uur (-5)
5 Eindhoven: 37 uur (+8)
6 Groningen: 20 uur (-2)

Nederland in Europa: hoe staan we ervoor? Van de dertien landen die in het rapport werden geanalyseerd, had meer dan de helft (53%) in 2014 te maken met een toename van de filedruk vergeleken met 2013; in lijn met de gestage economische groei daar. De landen die kampten met hoge werkloosheid en matige economische groei of zelfs krimp, zagen de verkeersdrukte afnemen in vergelijking met 2013.

INRIX analyseert biljoenen realtime locatiegegevens van meer dan 100 bronnen, waaronder data van een grote groep niet vooraf gespecificeerde individuen voor innovatie en onderzoek van een grote verscheidenheid aan commerciële voertuigen, zoals taxi’s, vliegveldshuttles, servicevoertuigen, vrachtwagens en van particuliere voertuigen en mobiele apparaten.

Bij elke gegevensoverdracht van deze voertuigen en apparaten met GPS, komt ook informatie mee over snelheid, locatie en rijrichting van het specifieke voertuig op de aangegeven datum en tijd. Met de INRIX Traffic Scorecard voert INRIX een data-analyse uit van miljoenen kilometers Europese snelwegen en autowegen op elk uur van de dag en daarmee genereert INRIX de meest uitgebreide en actuele fileanalyse die er beschikbaar is, voor de belangrijkste grootstedelijke gebieden in veertien landen.

Aug 24, 2015
Loading posts...