<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Nov 08, 2015

Moskeeën doneren 44.000 euro aan Stichting Vluchtelingenwerk Nederland

Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft in samenwerking met de 144 moskeeën in Nederland die verbonden zijn aan ISN een algemene steun campagne georganiseerd en in dat kader een collecte gehouden voor de vluchtelingen in Nederland.

In totaal werd er een bedrag van €44.000 gecollecteerd. De cheque voor dit bedrag werd eind oktober door de bestuursleden van ISN, Deniz Özkanlı en Cengiz Özdemir, aan de directeur van Vluchtelingenwerk Nederland, Dorine Manson, overhandigd.

Dorine Manson, directeur Vluchtelingenwerk Nederland sprak haar dank uit aan de betrokken mensen uit Anatolië vanwege deze belangrijke bijdrage en steun.

In juli 2015 werd er dan ook een protocol ondertekend tussen de Islamitische Stichting Nederland (ISN) en Vluchtelingenwerk Nederland voor een samenwerking; in het kader van dit protocol werd er tussen de vestigingen van ISN en de lokale vestigingen van Vluchtelingenwerk Nederland samengewerkt; er werden gezamenlijk bezoeken gebracht aan de vluchtelingen om hun behoeften vast te stellen en aan de hand hiervan werd er een planning gemaakt voor alle mogelijke steun.

Naast de diensten en steun die de Islamitische Stichting Nederland biedt in eigen kring, zet ze ook haar medewerking voort met de lokale instanties in Nederland zoals onder andere de Bloedbank, Vluchtelingenwerk Nederland en Bureau Racismebestrijding.

De Afgevaardigde Voorzitter van ISN, Dr. Mehmet Malkoç, wees op het belang van deze betrokkenheid en steun die onze natie, afkomstig van een geografie die meer dan twee miljoen vluchtelingen huisvest, toont voor de vluchtelingen in het land waarin ze woont en benadrukte dat de bijdrage van de mensen uit Anatolië, aan de toekomst van Nederland, alleen maar zal toenemen.

 

© Turksemedia.nl

Nov 08, 2015
Loading posts...