<< Terug naar home | Lifestyle

Posted by Turkse Media
Jan 15, 2019

Moslims en joden veroordelen verbod België onverdoofd slachten

Een nieuw Belgisch verbod op onverdoofd slachten in de Waalse en Vlaamse regio’s krijgt een ijzige ontvangst van moslims en joden, die het een oneerbiedige beteugeling van religieuze vrijheid noemen.

België “stelde iedereen teleur toen ze het verbod goedkeurden”, vertelde Mehmet Üstün, voorzitter van het vertegenwoordigende orgaan van de moslimgemeenschap in België, dinsdag in een interview.

“Het verbod zal bepaalde effecten hebben. Wij [moslims] zullen bijvoorbeeld moeite hebben tijdens offerrituelen [van vee].” Wel blijft Üstün “hoopvol dat deze wetgeving zal worden afgewezen en dat moslims in staat zullen zijn om hun vee te slachten volgens hun rituelen”.

Shimon Lasker, een rabbijn uit Brussel, zei dat het verbod wordt gezien als een beperking van de vrijheid van godsdienst. “Joodse mensen geloven dat het steeds moeilijker wordt voor hen om in Europa te leven.”

Onder zowel Islamitische halalregels als Joodse koosjere regels, moet het vee gezond en bij bewustzijn zijn voor het slachten.

Het verbod werd in mei goedgekeurd door het Waalse parlement en zal op 1 september van kracht worden. Soortgelijke wetten zijn aangenomen in Zwitserland en Denemarken, maar opgeheven in Polen en Griekenland.

Samen vormen moslims en joden zo’n 6 procent van de Belgische bevolking.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA – BRUSSEL | Gepubliceerd: 15-01-2019

Jan 15, 2019
Loading posts...