<< Terug naar home | Economie

Posted by Turkse Media
Jun 25, 2015

Nederlanders maken zich zorgen over een te laag pensioen, vier op de tien gepensioneerden leven soberder

Veertig procent van de gepensioneerden leeft soberder, nadat men met pensioen is. Sommige gepensioneerden moeten zelfs een bijbaantje nemen om het pensioen aan te vullen. Volgens hen is het dus terecht dat vier op de tien Nederlanders zich zorgen maken over het pensioen. De helft van de Nederlanders denkt niet genoeg te ontvangen om de huidige levensstandaard voort te zetten. Dit blijkt uit marktonderzoek van onderzoeksbureau Multiscope onder 1.231 Nederlandse consumenten.

Gepensioneerden hadden meer willen sparen
De angst voor een te laag pensioen is volgens gepensioneerden terecht. De helft van hen ontvangt nu minder pensioen dan ze verwacht hadden. Een op de drie ontvangt te weinig pensioen om de levensstandaard van voor het pensioen voort te zetten. Vier op de tien gepensioneerden zijn soberder gaan leven. Er is met name minder luxe, men kan minder vaak met vakantie en minder uitgaan. Daarnaast heeft 7% van de gepensioneerden een bijbaantje om het pensioen aan te vullen. Als de gepensioneerden achteraf iets anders hadden mogen doen, dan hadden ze vooral meer gespaard.

Gepensioneerde Herman uit Utrecht: “Na mijn pensioen kan ik geen leuke dingen meer doen en ik boek alleen nog maar een korte goedkope vakantie.”

Zorgen, maar geen verdieping in pensioen
Veertig procent van de Nederlanders maakt zich zorgen over het pensioen. Opvallend is dat de zorgen niet specifiek voor 50-plussers gelden. Ook vier op de tien 18 tot 35-jarigen maken zich zorgen over het pensioen. Ondanks de zorg over het pensioen blijkt dat 81% van de Nederlanders zich niet (30%) of nauwelijks (51%) verdiept in het pensioen. Met name 18 tot 35-jarigen verdiepen zich in mindere mate in het pensioen. Voor deze groep staat dit pas over ongeveer 10 jaar op de planning. Slechts 18% van de Nederlanders heeft zijn pensioenzaken goed uitgezocht. Ruim een op de vijf heeft echter na het regelen van het pensioen niet meer gecontroleerd of de pensioenregeling nog steeds de beste optie is.

Huidige levenstandaard niet voort te zetten na pensioen
Nederlanders maken zich vooral zorgen over een te laag pensioen. Bijna de helft denkt straks niet genoeg pensioen te ontvangen om de huidige levensstandaard voort te zetten zonder extra financiële middelen. Tweederde verwacht minder AOW te ontvangen dan momenteel door de overheid wordt uitgekeerd. Daarnaast verwacht de helft dat het aanvullende pensioen lager is dan nu voor hen de verwachting is.

Nederlander denkt meer AOW te ontvangen
Voor driekwart van de Nederlanders is het huidige AOW bedrag een wilde gok. Ze hebben geen idee of maken een grove inschatting. Gemiddeld denken Nederlanders € 811,- te ontvangen. Het daadwerkelijk bedrag (netto, zonder heffingskorting) is € 586,- per persoon voor samenwonenden en € 850,- voor alleenstaanden. Ook het bedrag dat men opbouwt vanuit het aanvullend pensioen is voor bijna driekwart van de Nederlanders een gok.

Methodiek en verantwoording
De cijfers uit dit marktonderzoek zijn tot stand gekomen door een grootschalig onderzoek onder het Multiscope online consumentenpanel, waarbij in totaal 1.231 leden het onderzoek volledig hebben ingevuld. De steekproef is verdeeld in 1.022 niet-gepensioneerden en 209 gepensioneerden. Het onderzoek is representatief voor Nederland.

 

Dit is een origineel bericht van Multiscope

Jun 25, 2015
Loading posts...