<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Sep 05, 2015

Oproep Nederlandse publiek tot het tekenen van petitie

Save the Children roept het Nederlandse publiek op om haar petitie te tekenen. Hiermee roept de kinderrechtenorganisatie het kabinet op haar verantwoordelijkheid te nemen door zowel politieke als financiële steun toe te zeggen voor de vluchtelingen en ervoor te zorgen dat Nederland voldoet aan de basisrechten van kinderen zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. De handtekeningen zullen volgende week tijdens het Kamerdebat over de vluchtelingencrisis worden aangeboden aan Minister-president Rutte.

Er zijn dit jaar volgens de VN al meer dan 2.500 vluchtelingen verdronken, onder wie honderden kinderen. Het is onacceptabel dat kinderen verdrinken voor de kusten van Europa en voor het oog van de wereld aanspoelen op onze stranden. Kinderen hebben recht op bescherming en horen niet aan gruwelen te worden blootgesteld, laat staan te sterven op zee. Wij hebben een collectieve Europese verantwoordelijkheid.

Pim Kraan, directeur Save the Children: “Kinderen stappen uit pure wanhoop in bootjes op zoek naar een veilig heenkomen en verdrinken voor de kusten van ons Europa. Ik vind dat dit niet meer mag gebeuren. Vluchtelingen -en meer in het bijzonder- de kinderen onder hen, zijn kwetsbaar en hebben bovendien rechten. We roepen het kabinet op om alles in het werk te stellen om de verdrinking van bootvluchtelingen te voorkomen en vluchtelingen en hun kinderen een veilig bestaan te bieden. Alle Europese lidstaten hebben het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind ondertekend. Ook Nederland. Nu wij onze collectieve verplichtingen niet nakomen, is het onze plicht om ons daarover uit te spreken.”

De medewerkers van Save the Children doen er alles aan om vluchtelingen hulp te bieden. Op de Italiaanse en Griekse eilanden, in Servië, Macedonië en verder langs de routes die de vluchtelingen nemen tot in Duitsland en Scandinavië aan toe. Maar dit is niet voldoende. We moeten vluchtelingen ruimhartig toelaten in Europa en een veilig heenkomen bieden naar de standaarden waartoe wij ons via de verdragen hebben verplicht.

Petitie:

http://www.savethechildren.nl/kinderen/noodklok-voor-bootvluchtelingen/

Sep 05, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...