<< Terug naar home | Lifestyle

Posted by Turkse Media
Apr 22, 2015

Ouderen oordelen: “handen af van het spaargeld!”

Minister Dijsselbloem gaat de spaartaks volgend jaar aanpakken. Geen moment te vroeg. Uit nieuw onderzoek van de Unie KBO blijkt dat ouderen flink interen op hun spaargeld. Ze zijn van mening dat de overheid een deel ervan moet vrijstellen in het nieuwe belastingstelsel. Directeur Manon Vanderkaa: “Senioren sparen voor toekomstige zorgkosten en onvoorziene uitgaven. Dat is verstandig in tijden van bezuinigingen en onzekerheid. Maar dan moet de fiscus het spaargeld niet te zwaar belasten.”

De Unie KBO, de grootste seniorenorganisatie van Nederland, ondervroeg 300 senioren naar hun inkomsten en vermogen. 30% van hen geeft aan geen eigen vermogen (spaargeld en/of eigen huis) te hebben. Van de senioren met eigen vermogen heeft 77% een eigen huis.

Rijke ouderen?

“Het beeld van de ‘rijke ouderen’ moet genuanceerd worden”, stelt Manon Vanderkaa. “De verschillen tussen ouderen zijn erg groot. Zo blijkt uit ons onderzoek dat 33% van de ondervraagden een spaartegoed van 5.000 euro of minder heeft. Dat is een te kleine buffer voor zorgkosten en onvoorziene uitgaven.”
Het aanpakken van de vermogensrendementsheffing krijgt bijval van de KBO. Manon Vanderkaa: “Driekwart van de ondervraagden is tegen de spaartaks van 4%. Ze vinden het onrechtvaardig dat er in deze tijd een heffing van 4% betaald moet worden over het spaargeld.” Het heffingspercentage wordt door 86% van deze senioren te hoog bevonden. Ruim de helft van de respondenten vindt dat dit percentage maximaal 1% moet zijn.

Toeslag verdwijnt

In een nieuw belastingstelsel moet een gedeelte van het opgebouwde spaargeld worden vrijgesteld van belasting, vindt 93% van de respondenten. Vanaf 2016 vervalt de ouderentoeslag; dat is een verhoging van het heffingsvrije vermogen voor ouderen met een laag inkomen. Deze verhoging bedraagt maximaal 27.984 euro. In 2016 zien ouderen met een klein (aanvullend) pensioentje die wat geld gespaard hebben voor hun oude dag, hun spaargeld boven de 21.330 euro al belast. Uit de koopkrachtplaatjes van het Nibud weten we deze groep al hard wordt geraakt door kabinetsmaatregelen.

Ouderenregeling

Zo’n 60% van de respondenten vindt dat er in het nieuwe belastingstelsel een aparte regeling moet komen alleen voor senioren, waarbij vooral meer rekening moet worden gehouden met de hogere zorgkosten. Manon Vanderkaa: “Onze leden voelen de tijdgeest goed aan. De koopkracht daalt het sterkst bij ouderen met hogere zorgkosten. Het zou voor iedereen mogelijk moeten zijn om een financiële buffer op te bouwen en die kosten op te vangen. Een nieuw belastingstelsel moet een vertaling zijn van die wens en die realiteit.”

Het onderzoek ‘Vermogen en de belasting’ is uitgevoerd door TeraKnowledge in april 2014 onder 300 Nederlandse senioren, allen Unie KBO-panelleden. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 73 jaar, waarvan 58% vrouw en 42% man. 37% heeft géén relatie en woont alleen. 87% heeft kinderen. En 30% heeft een laag opleidingsniveau, 47% een middenniveau en 23% een hoog opleidingsniveau. Tot slot heeft 57% een geloofs- of levensovertuiging.

13% van de onderzochte ouderen heeft een spaartegoed van 100.000 euro en meer. Het eigen vermogen is sinds 2008, het begin van de economische crisis, bij de meesten (52%) verminderd. Bij 29% is het vermogen gelijk gebleven en bij de rest (19%) is het vermeerderd.

 

Dit is een origineel bericht van Unie KBO, met ruim 190.000 leden, de grootste seniorenorganisatie van Nederland

Apr 22, 2015
Loading posts...