<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Nov 21, 2017

Öztürk: Gemeenten mogen Turkse Nederlanders niet discrimineren

De politieke partij DENK heeft Kamervragen ingediend aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nadat gegevens van Turkse Nederlanders door gemeenten op onrechtmatige wijze zijn verkregen.

Onlangs werden de gemeenten Almelo en Eindhoven door de Centrale Raad van Beroep hiervoor op de vingers getikt. Beide gemeenten gingen flink in de fout door alleen Turkse Nederlanders te controleren op vermogen in het buitenland. Gegevens van deze mensen werden, door deze gemeenten, maar ook door de gemeenten Venlo en Venray op een onrechtmatige wijze verkregen.

De gemeente Almelo onderzocht bijstandsgerechtigden die zelf of waarvan de ouders een meervoudige nationaliteit hebben op vermogen in het buitenland. Het ging in totaal om 238 gevallen. Uiteindelijk werd gekozen om alleen onderzoek te doen bij 20 bijstandsgerechtigden met de Turkse nationaliteit.

“Bij de uitvoering van deze controles werden ook strafbare handelingen verricht. Externe bureaus werden ingeschakeld voor de uitvoering van de controles op uitkeringen, zoals het bedrijf Bureau Buitenland. Zij schakelden een advocaat in om informatie bij het Turkse kadaster te verkrijgen. Dit is echter in strijd met Turkse wetgeving en zelfs strafbaar. De Turkse Wet Bescherming Persoonsgegevens ziet er op toe dat persoonsgegevens niet aan het buitenland mogen worden verstrekt zonder expliciete toestemming van betrokkenen. Hiermee is wellicht sprake van onbehoorlijk bestuur, omdat dit plaatsvond op initiatief van een Nederlandse gemeente”, meldt DENK.

Niet alleen Almelo en Eindhoven handelden laakbaar. Ook de burgemeesters en het College van B&W van Venlo en Venray hebben de bewuste advocaat een volmacht en machtiging gegeven voor handelingen die in strijd zijn met de Turkse wet, ofwel een vrijbrief om de wet elders te overtreden, laat DENK weten.

DENK vraagt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het handelen van de betreffende gemeenten stellig te veroordelen. Ook wil DENK weten welke maatregelen er genomen zullen worden bij de Rijksoverheid en gemeentelijke overheden om discriminatie bij controles op uitkeringen uit te sluiten. Daarnaast zouden alle gemeenten geattendeerd moeten worden op het feit dat de werkwijze om controles op uitkeringen uit te besteden aan private partijen als Bureau Buitenland in strijd kunnen zijn met buitenlandse wetgeving.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | TMC | Gepubliceerd: 21-11-2017

Nov 21, 2017
Loading posts...