<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Oct 29, 2022

Rapport: Discriminatie maakt ziek

Patiënten met een migratieachtergrond ontvangen niet altijd dezelfde zorg vanwege hun afkomst, rapporteert het wetenschappelijke instituut Statera. Zorgverleners kunnen door vooroordelen, blinde vlekken, gebrek aan inzichten of door expliciete discriminatie of racisme patiënten anders behandelen op basis van hun voorkomen en achtergrond, zo is te lezen in het onderzoeksrapport ‘Discriminatie maakt ziek’.

Patiënten met een migratieachtergrond, die deel hebben genomen aan een onderzoek van Statera, ervaren dat hun hulpvraag niet serieus wordt genomen of gerelateerd aan hun cultuur of afkomst. Wanneer patiënten in de zorg anders worden behandeld op basis van hun voorkomen (hetzij expliciet of impliciet) en ten nadele komt van hun welzijn, dan is er sprake van zorgdiscriminatie. Als een zorgverlener discrimineert, is het meestal onbewust of herkent de zorgverlener het discriminatoir gedrag niet.

Het discrimineren van patiënten met een migratieachtergrond in de zorg heeft ernstige gevolgen op de individuele gezondheid en werkt gezondheidsverschillen in de hand. Tevens belemmert het de eerlijke toegang en recht op zorg en druist het tegen de mensenrechten in, waarschuwt Statera.

“Het is belangrijk om te erkennen dat ook in de zorg discriminatie kan voorkomen en bestreden moet worden. Er moet een actief en consequent antidiscriminatiebeleid in de zorg komen om eerlijke zorgtoegang en behandeling te garanderen. Dit laatste is recent door Raad van State, de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie en Stichting Pharos ook al aangemerkt. Dit Statera-onderzoek draagt bij aan het wetenschappelijk landschap door meer inzichten te verschaffen over hoe zorgdiscriminatie voorkomt, manifesteert en effect heeft op de patiënten.”

Discriminatie is het onterecht opzettelijk (expliciet) of niet-intentioneel (impliciet) slecht behandelen van mensen op basis van hun voorkomen en de daaraan verboden kenmerken (zoals geloof of huidskleur).

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 29-10-2022

Oct 29, 2022
Loading posts...