<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Jul 09, 2016

Rapport mensenrechten: Turken en Marokkanen vinden moeilijk stageplek

Jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst vinden in Nederland minder gemakkelijk stage- en arbeidsplekken en worden in het kader van ‘veiligheid’ vaker staande gehouden op straat.

Dat blijkt uit een rapport van het College voor de Rechten van de Mens dat donderdag is verschenen.

Het College doet in de ‘Rapportage Mensenrechten in Nederland’ aanbevelingen aan het kabinet om te komen tot een meer inclusieve samenleving. Ook zijn er aanbevelingen hoe mensenrechten het handvat zijn om de juiste balans te vinden tussen het belang van het individu enerzijds en de maatschappij anderzijds.

Discriminatie

“Discriminatie is een belangrijke oorzaak van uitsluiting. Soms is er sprake van directe, openlijke discriminatie, maar veel vaker gaat het om subtiele vormen of onbewuste discriminatie. Vooral deze laatste vorm van discriminatie werpt mensenrechtelijke belemmeringen op. Denk aan het recht op onderwijs, arbeid en vrijheid van vestiging”, waarschuwt het rapport.

Mbo’ers van Turkse of Marokkaanse afkomst komen volgens het rapport moeilijk aan een stageplek bij een ‘Hollands’ bedrijf. “Op korte termijn levert dit studievertraging op. Op lange termijn – na een stage bij een ‘etnische ondernemer’ vermindert hierdoor de kans op de arbeidsmarkt. Onbewuste discriminatie komt voort uit vooroordelen.”

Voorzitter Adriana van Dooijeweert: “Vooroordelen tegengaan vraagt om inzet van overheid en samenleving door: zorgen voor bewustwording, actieve deelname en stellingname in debatten en handhaving.”

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden

Jul 09, 2016
Loading posts...