<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Feb 10, 2016

Rapport: Nederlands azc is ongezond, onveilig en mensonwaardig

De noodopvang voor asielzoekers in Heumensoord is ongezond, onveilig en mensonwaardig. Dat blijkt uit een rapport dat door het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale ombudsman woensdag is verschenen.

Het College concludeert na een bezoek aan het azc (asielzoekerscentrum) dat de grootschalige opvang in paviljoens schadelijk is voor de veiligheid en gezondheid van de asielzoekers. In de toekomst moet daarom voorkomen worden dat asielzoekers op zo’n grote schaal worden opgevangen. Om de leefbaarheid en veiligheid voor het verblijf tot 1 juni 2016 te verbeteren doen het College en de Nationale ombudsman een aantal dringende aanbevelingen.

Aanleiding voor het gezamenlijke bezoek waren klachten van asielzoekers over de voorzieningen op Heumensoord. Zij klagen onder andere over een gebrek aan privacy, rust, leefgeld, discriminatie tussen bewoners en de uitzichtloosheid in de asielprocedure. Met familie in soms nog levensgevaarlijke regio’s breekt dit hen op.

De asielzoekers voelen zich door het COA totaal niet gehoord in hun klachten en weten niet waar zij met hun klachten terecht kunnen. Wanneer de vluchtelingen menen dat hun mensenrechten geschonden worden moeten ze daarover een klacht kunnen indienen, in de eerste instantie bij het COA. Dit blijkt in de praktijk niet te werken. De klachtenprocedure die er is, is onbekend bij de asielzoekers en wordt ook niet onder hun aandacht gebracht. Het College beveelt daarom aan om veel meer bekendheid te geven aan de klachtenprocedure. Het COA kan dit onder andere doen door de klachtenregeling uit te delen en door speciale klachtenfunctionarissen en vertrouwenspersonen aan te stellen.

De veiligheid van kwetsbare personen in Heumensoord is onvoldoende te garanderen, concludeert het rapport.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden

Feb 10, 2016
Loading posts...