<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Jun 05, 2019

Reizen met kinderen: ga voorbereid op vakantie!

Voor reizen naar het buitenland met een minderjarig kind is toestemming van de gezaghebbende ouder(s) verplicht. Om kinderontvoeringen te voorkomen controleert de Koninklijke Marechaussee of deze toestemming er is. Uit cijfers van het Centrum IKO blijkt dat in 2017 288 kinderen zijn ontvoerd, voornamelijk binnen het Schengengebied.

Om zowel vertragingen als kinderontvoeringen te voorkomen, lanceerden het Centrum IKO (CIKO) en de Marechaussee woensdag een campagne om ouders goed voorbereid op vakantie te laten gaan.

Minister van Defensie Ank Bijleveld, korpsbeheerder van de Marechaussee, deed samen met Çoskun Çörüz van CIKO, tevens oud-parlementariër, de aftrap van de campagne op Schiphol. “Ga voorbereid op vakantie om problemen te voorkomen”, waren de boodschap van de twee.

Wanneer de toestemming niet duidelijk is, doet de Marechaussee nader onderzoek. Dit gebeurt tientallen keren per dag en kan de reizigers veel tijd kosten. Door deze vertraging loopt men het risico de vlucht te missen, is benadrukt.

De Marechaussee is extra alert op kinderontvoeringen en besteedt volgens de Schengengrenscode bijzondere aandacht aan minderjarigen die naar het buitenland gaan. Niet elk kind dat de grens over gaat, gaat op vakantie. Eenmaal over de grens keert meer dan de helft van de ontvoerde kinderen niet meer terug. Om kinderontvoering tegen te gaan controleert de Marechaussee wat de gezagssituatie is en of er toestemming is van de gezaghebbende ouder(s).

Met de juiste documenten kunnen de reizigers bij de grensbewaking zowel de toestemming als de gezagssituatie snel duidelijk maken. Dit zorgt voor een vlottere grenspassage. Om de benodigde toestemming aan te tonen kunt men gebruik maken van het door het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO), de Koninklijke Marechaussee en het Ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkelde formulier “Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland”.

Daarnaast kan de ouder met aanvullende documenten de gezagssituatie inzichtelijk maken. Welke documenten hiervoor nodig zijn, hangt af van de persoonlijke situatie.

Het stappenplan ‘Reizen met een minderjarige naar het buitenland’ is hier te vinden.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | TMC | Gepubliceerd: 05-06-2019

Jun 05, 2019
Loading posts...