<< Terug naar home | Vanuit Turkije

Posted by Turkse Media
Jan 15, 2022

Relatie EU-Turkije wordt gesaboteerd: ‘Tijd voor moedig optreden’

Dit jaar moet de EU haar “kortzichtigheid” opzij zetten en “moediger optreden om de banden met Turkije te verbeteren”, zei de Turkse president donderdag rechtstreeks in de gezichten van ambassadeurs van EU-lidstaten.

In een jaarlijkse bijeenkomst met de Europese ambassadeurs in Ankara benadrukte president Recep Tayyip Erdoğan dat de betrekkingen tussen Turkije en de EU worden “gesaboteerd” en daarbij misbruik wordt gemaakt van de zogenaamde ‘solidariteit’ binnen het blok.

De Turkse leider vertelde dat de EU een dergelijke aanpak moet tegengaan en dat sommige lidstaten “die problemen hebben met Turkije dit niet als een middel moeten gebruiken in de wandelgangen van de unie”.

Turkije heeft “gewerkt aan het tot stand brengen van een dialoog en een diplomatieke relatie met de EU“. “Naast bezoeken en gesprekken op hoog niveau, namen we ook deel aan dialogen op hoog niveau over klimaatverandering, veiligheid, migratie en gezondheidszorg”, liet Erdoğan weten.

Maar deze vele positieve stappen van Turkije “vonden niet de reactie die we van de EU hadden verwacht”, zei de Turkije president, die ook de “blokkeertactieken” van het blok, waarmee de Turken steeds te maken krijgen, afkeurde.

Erdoğan zei dat belangrijke kwesties in de EU, zoals “het opzetten van een gezamenlijk migratiebeleid, (en het aanpakken van) vreemdelingenhaat en vijandigheid jegens de Islam”, terzijde werden geschoven. Het blok heeft “geen noemenswaardige stappen ondernomen” met betrekking tot deze dringende kwesties.

“Iedereen die een objectief perspectief heeft op dergelijke problemen, erkent dat Turkije een sleutelland is bij het overwinnen van de problemen waarmee de EU wordt geconfronteerd”, merkte hij op.

Als kandidaat-lidstaat voor toetreding tot de EU, sprak Erdoğan dat Turkije zijn onderhandelingen met het blok voortzet op het gebied van “toeleveringsketens, strijd tegen terrorisme, migratie, veiligheid, defensie, vreemdelingenhaat, Islamofobie, gezondheidszorg en zekerheid van de energievoorziening”.

“Turkije speelt een probleemoplossende rol”, benadrukte de Turkse president, eraan toevoegend dat de banden van het land met het blok op elk gebied vooruitgang moeten boeken.

In de strijd van Turkije tegen de migratiecrisis benadrukte Erdoğan dat zijn land geen “opmerkelijke steun” van de EU heeft gekregen.

Hij benadrukte dat Turkije met zijn grensoverschrijdende operaties had voorkomen dat Noord-Syrië “veranderde in een terreurcentrum dat terroristen naar de hele wereld exporteert”. “Turkije heeft met zijn aanwezigheid in Syrië bijgedragen aan het behoud van de territoriale integriteit van Syrië, terwijl nieuwe migratiegolven worden afgewend.”

“De migratiecrisis zou zijn verergerd, het aantal slachtoffers zou verder zijn toegenomen, de terreur zou zijn geëscaleerd en de instabiliteit zou zijn uitgebreid tot een veel bredere geografie als onze inspanningen er niet waren geweest”, maakte de Turkse president de ambassadeurs uit Europa duidelijk.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 15-01-2022

Jan 15, 2022
Loading posts...